www.praha6.cz
email

Předškoláci u zápisů

Až do 7. února probíhají v Praze 6 zápisy do prvních tříd.

Některé školy začaly zapisovat již na konci ledna, například na Červeném vrchu, kde si děti vyzkoušely znalost abecedy nebo počítání. Nejčastějším rozhodovacím faktorem pro výběr školky byla vzdálenost od místa bydliště, řada rodičů brala v úvahu zaměření školy ve vyšších ročnících, nabídku kroužků nebo úroveň školní jídelny.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz