www.praha6.cz
email

TV6 mohou sledovat i sluchově postižení

Internetovou televizi TV6, která spustila své vysílání vloni v říjnu, mohou od ledna sledovat i neslyšící diváci. Na adrese www.tv6.cz nebo z webových stránek radnice mohou spustit verzi pro neslyšící, která je opatřena titulky.

"Chceme potvrdit trend, že v oblasti využití moderních technologií jsme pokroková radnice, která se je nebojí používat. Moderní komunikační systémy prosazujeme jako podporu pro rozvoj vstřícnosti a otevřenosti úřadu," komentuje novinku tajemnice úřadu Prahy 6 Lenka Pokorná.

Otitulkováno bude veškeré mluvené slovo, tedy jak komentář redaktora, tak synchronní i asynchronní vstupy respondentů. Tiskový mluvčí radnice Martin Šalek vidí přínos otitulkovaných reportáží nejen pro sluchově postižené diváky. "Využijí je lidé v provozech, kde nelze používat zvuk, ale i v případě, že zvuková karta chybí. Radnice ve svých informačních kancelářích bude moci televizní magazín díky titulkům v určitých intervalech pouštět občanům a přitom neobtěžovat ani návštěvníky ani zaměstnance," vysvětluje.

Webová televize TV6 nabízí zpravodajské videoreportáže o událostech z Prahy 6, které lze přehrávat buď jako jednotlivá videa, nebo v týdenních souhrnech. Během jednoho týdne internetová televize nabízí zhruba tři reportáže. Po skončení aktuálního týdne se reportáže ukládají do archívu, který je rovněž přístupný. Od říjnového spuštění internetové televize se na reportáže podívalo na 20 tisíc diváků. TV6 se tak stala šestým nejnavštěvovanějším odkazem radničních webových stránek.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz