www.praha6.cz
email

V prostoru po obuvi bude restaurace

Od doby, kdy se v minulém roce z obecního domu na rohu Dejvické a Eliášovy ulice
 odstěhovala prodejna obuvi Humanic, zůstává prostor za výlohami stále prázdný.

Lidé se dotazují, zda se nebude opakovat situace z bývalé dejvické prodejny ovoce a zeleniny v ulici Národní obrany, poté prodejny Countrylife, kdy prostory zůstaly opuštěné několik let.

Nájemcem nebytových prostor po bývalé obuvi Humanic je od konce května loňského roku společnost Good Food s.r.o., která provozovnu hodlá přebudovat na italskou restauraci. Do rekonstrukce hodlá investovat kolem sedmi milionů korun. "Restaurace bude mít 106 míst k sezení a bude plně klimatizovaná. Zákazníci budou mít k dispozici WI-FI připojení na internet, elektrické zásuvky budou u 70% stolů, moderní interiér doplní LCD panely," vypočítává manažer společnosti Roman Lukeš. A proč se rekonstrukce protahuje? "Musíme prostor vybavit vzduchotechnikou a klimatizací jiným způsobem, než jsme původně plánovali." dodává pan Lukeš s tím, že na konci března by měl být znám termín otevření. "Pozdržení otevření restaurace nás mrzí, ale jako platící nájemce těchto prostor máme samozřejmě především my eminentní zájem na tom, abychom otevřeli co možná nejdříve," říká Lukeš.

Budoucí dejvická restaurace ponese název "A TAVOLA!" a bude druhou pražskou restaurací této firmy. "Naše restaurace reprezentují nabídku vynikajících jídel, nápojů a vín, ze všech regionů Itálie, zaručují kvalitu a za velmi atraktivní cenu," slibuje Roman Lukeš. Doufejme, že se o tom hosté přesvědčí co nejdříve.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz