www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200801.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

Rok 2008 v Praze 6: oslavy výročí i velké investice

Klášter má obnovenou alej

Ekologické granty

Nové stánky jsou odolné

Bez odpadků kolem kontejnerů

Dejvické divadlo hraje již 15 let a uvede Idiota

Vánoční hudba v Crowne Plaza

The Prague British School zveřejní podmínky stipendií

Domov vydal loupežnickou hru Babinský

Hala hostila mladé atlety

101 let oslavila paní Boublíková

Festival Magických osm na Ořechovce

Rok 2007

Pomník Nikoly Tesly má tři adepty na vítěze

Na Vypichu roste obchodní centrum

Škola Pod Marjánkou slavila půl století

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Parkovací zóny? Radnice chce znát i názor občanů

Nájemníci o možnost privatizovat nepřijdou

Na Vítězném náměstí bude nová víceúčelová budova

Zápisy prvňáčků do škol již v lednu a v únoru

Dopravní omezení

Právní poradenství zdarma

Po Cukrovarnické už jen pomalu

Vyplácení příspěvku na péči vázne vinou posudkových lékařů

Rozhovor s Oldřichem Kužílkem předsedou Komise pro otevřenou radnici

Krásný vánoční čas pobavil, potěšil a je pryč

Sníh, na kterém závodily hvězdy, skončil v Sedlci

Poprvé na Marjánce

Praha 6 znovu losovala o obecní byty

The Prague British School zveřejní podmínky stipendií

Na začátku února se do budovy bývalé základní školy Vlastina stěhuje nový nájemce ­ The Prague British school. Škola se do zrekonstruovaných prostor školy přesouvá z původního sídla v Bubenči. Prague British school současně nabídne stipendijní místa pro děti z Prahy 6.

Podmínky, za kterých se budou smět děti přihlásit ke stipendiu, budou během ledna zveřejněny na webových stránkách Prahy 6. "Půjde například o podmínku, že dítě bude muset být přihlášeno v jedné z šestkových škol," uvedl radní Jan Holický. Britská škola totiž není v systému českých škol. Poté se žáci mohou hlásit k přijímacímu řízení v britské škole. Postupně bude naplněno 25 míst studijních míst, která budou pro děti z Prahy 6 zdarma.

Veškerá výuka v Prague British School je vedena v anglickém jazyce. Žáci do 14ti let se učí podle britských osnov pro Anglii a Wales. Následuje dvouletá připrava na zkoušku IGCSE (mezinárodní zkouška o středoškolském vzdělání). V 16ti letech pokračují ve studiu v dvouletém maturitním programu a v osmnácti letech skládají I.B. Diploma (mezinárodní maturita). Žáci, kteří nemluví plynně anglicky, navštěvují hodiny intenzivní výuky angličtiny. Podle anglických pravidel výuka začíná již v pěti letech, nicméně v rámci stipendijního programu se děti budou smět zapojit v různých ročnících, pokud splní zkoušky.

Díky rozšířeným prostorám British schoool připravila nově i oddělení jeslí pro děti od 18ti měsíců. V září pak bude zahájena výuka v Česko-britské základní škole, která bude sesterskou pobočkou British school. Půjde o dvojjazyčné třídy určené česky mluvícím dětem, které dovrší 6 let před 1. zářím 2008, škola je registrovaná u ministerstva školství. Dvojjazyčné vyučování bude podle českých osnov a vybrané předměty a témata dle britských osnov. Na česko ­ britské třídy se nabídka stipendií nevztahuje. Za školné v této soukromé škole rodiče zaplatí přes dvě stě tisíc korun ročně.

Více informací o obou školách na www.pbschool.cz či www.ceskobritska.cz.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz