www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200801.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

Rok 2008 v Praze 6: oslavy výročí i velké investice

Klášter má obnovenou alej

Ekologické granty

Nové stánky jsou odolné

Bez odpadků kolem kontejnerů

Dejvické divadlo hraje již 15 let a uvede Idiota

Vánoční hudba v Crowne Plaza

The Prague British School zveřejní podmínky stipendií

Domov vydal loupežnickou hru Babinský

Hala hostila mladé atlety

101 let oslavila paní Boublíková

Festival Magických osm na Ořechovce

Rok 2007

Pomník Nikoly Tesly má tři adepty na vítěze

Na Vypichu roste obchodní centrum

Škola Pod Marjánkou slavila půl století

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Parkovací zóny? Radnice chce znát i názor občanů

Nájemníci o možnost privatizovat nepřijdou

Na Vítězném náměstí bude nová víceúčelová budova

Zápisy prvňáčků do škol již v lednu a v únoru

Dopravní omezení

Právní poradenství zdarma

Po Cukrovarnické už jen pomalu

Vyplácení příspěvku na péči vázne vinou posudkových lékařů

Rozhovor s Oldřichem Kužílkem předsedou Komise pro otevřenou radnici

Krásný vánoční čas pobavil, potěšil a je pryč

Sníh, na kterém závodily hvězdy, skončil v Sedlci

Poprvé na Marjánce

Praha 6 znovu losovala o obecní byty

Ekologické granty

Městská část vyhlásila témata grantů na podporu ekologických aktivit pro letošní rok.

O granty se mohou ucházet jak fyzické osoby, tak i nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti ekologických aktivit v Praze 6. Projekty musejí odpovídat vyhlášeným programům a musejí být realizovány v tomto roce. Žádost o udělení grantu musí být podána na jednotném formuláři, který je k dispozici v informačních kancelářích ÚMČ Praha 6 a na www.praha6.cz. Nedílnou součástí žádosti je podrobný popis a položkový rozpočet projektu, dále údaje o dosavadní činnosti žadatele. Žádosti musejí být odevzdány na úřad 25. ledna.

Témata:

  • Komplexní vzdělávací projekty zaměřené na prioritní témata (odpady, energie, ovzduší) ­ výchovné a vzdělávací programy zaměřené nejen na žáky a studenty
  • Příspěvek na vylepšení a úpravy veřejných prostranství, dětských hřiš», veřejně přístupné zeleně a sportoviš» ­ příspěvek na úklid a údržbu, materiál či PHM žadatelům, kteří prokazatelně pečují vlastními silami o veřejná prostranství
  • Přírodovědný průzkum složek flóry a fauny zejména ve zvláště chráněných územích (včetně vyhodnocení výsledků) ­ podpora zvláště chráněných rostlin a živočichů ve vybraných lokalitách

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz