www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200801.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

Rok 2008 v Praze 6: oslavy výročí i velké investice

Klášter má obnovenou alej

Ekologické granty

Nové stánky jsou odolné

Bez odpadků kolem kontejnerů

Dejvické divadlo hraje již 15 let a uvede Idiota

Vánoční hudba v Crowne Plaza

The Prague British School zveřejní podmínky stipendií

Domov vydal loupežnickou hru Babinský

Hala hostila mladé atlety

101 let oslavila paní Boublíková

Festival Magických osm na Ořechovce

Rok 2007

Pomník Nikoly Tesly má tři adepty na vítěze

Na Vypichu roste obchodní centrum

Škola Pod Marjánkou slavila půl století

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Parkovací zóny? Radnice chce znát i názor občanů

Nájemníci o možnost privatizovat nepřijdou

Na Vítězném náměstí bude nová víceúčelová budova

Zápisy prvňáčků do škol již v lednu a v únoru

Dopravní omezení

Právní poradenství zdarma

Po Cukrovarnické už jen pomalu

Vyplácení příspěvku na péči vázne vinou posudkových lékařů

Rozhovor s Oldřichem Kužílkem předsedou Komise pro otevřenou radnici

Krásný vánoční čas pobavil, potěšil a je pryč

Sníh, na kterém závodily hvězdy, skončil v Sedlci

Poprvé na Marjánce

Praha 6 znovu losovala o obecní byty

Rozhovor s Oldřichem Kužílkem předsedou Komise pro otevřenou radnici

  • Komise pro otevřenou radnici má slibný název. Čím se zabývá?
  • Jak bude pro občany přínosná rekonstrukce radnice právě z pohledu přístupu úřadu k občanům a jakou roli v tom komise sehrává?
  • Má úřad nějaké nedostatky z pohledu komunikace s veřejností? Jaká navrhujete řešení?

Komise pro otevřenou radnici má slibný název. Čím se zabývá?

Náš úkol je zlepšovat přístup občanů k informacím, otevřenost rozhodování a účast veřejnosti na něm. Také zvyšovat objektivitu při šíření informací za veřejné prostředky (například koncepční otázky tištěného periodika radnice, webových stránek) a řešit koncepční otázky komunikace s veřejností. Doporučili jsme zkrátit lhůty pro zveřejnění dokumentů projednaných radou a zastupitelstvem z dosavadních více než deseti dnů na pět, navrhli jsme také posílit záznamy jmenovitého hlasování v radě. KOR iniciuje také protikorupční opatření, protože čert nikdy nespí. Například jde o zlepšení informací o veřejných zakázkách. Průběžně kontrolujeme zveřejňování programu a přípravy na jednání komisí a výborů, aby občané mohli včas reagovat a nepřišli interpelovat až na zastupitelstvo, když už jsou rozhodnutí z větší části předjednaná.

Jak bude pro občany přínosná rekonstrukce radnice právě z pohledu přístupu úřadu k občanům a jakou roli v tom komise sehrává?

Úřad by se měl o řád změnit k vyššímu pohodlí a přehlednosti pro občany. Projednávali jsme, zda a jak vytvořit volné kancelářské haly s přístupem občanů, různé formy informačních služeb pro veřejnost. Komise zdůraznila, že důležitou součástí rekonstrukce bude komunikace s veřejností o náhradní organizaci úředních činností. Nechceme, aby občané bezradně pobíhali mezi přechodnými pracovišti. Pokusíme se při rekonstrukci nalézt nové formy přímé služby občanům, a» už po internetu nebo jako dodávku téměř až do domu.

Má úřad nějaké nedostatky z pohledu komunikace s veřejností? Jaká navrhujete řešení?

Například informace o veřejných zakázkách jsou chabé. Navrhujeme zveřejňovat i ceny druhé a další nabídky, důvody, proč nevybrat nejlevnější, konečnou cenu po vícepracích a změnách projektů a výzvy k budoucím zakázkám. Také se snažíme vytvářet komplexní informaci o tom, co vše se v horizontu měsíců a let chystá, jak projekty postupují fázemi rozhodnutí a kdy a jak se k nim mohou občané předem vyjádřit, aby vznikaly ve skutečném dialogu s veřejností.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz