www.praha6.cz
email

Veřejná sbírka pomůže seniorům

Domov sv. Karla Boromejského vyhlásil veřejnou sbírku, která bude probíhat na území Prahy dne 21. září.

„Potřebujeme získat finanční prostředky na koupi automobilu pro přepravu pacientů, pro zajištění provozu Domova a jeho dovybavení tak, aby odpovídal současným požadavkům pro zdravotnická zařízení. Předem děkujeme všem, kteří přispějí na dobrou věc,“ uvedla zástupkyně Domova Katka Sczepaniková. 

Domov nabízí sociální a zdravotní pobyty pro seniory na přechodnou dobu. Starým lidem umožňuje také pobyt v denním stacionáři od 7 do 16.30 hodin. Všem je poskytována velmi dobrá ošetřovatelská i lékařská péče s laskavým přístupem personálu. Ke zlepšení soběstačnosti nechybí fyzioterapie a ergoterapie. 

Domov sv. Karla Boromejského
tel: 235 301 238 
fax: 235 302 720
web: www.domovrepy.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz