www.praha6.cz
email

Vojenská nemocnice obhájila mezinárodní známku kvality

Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích už podruhé získala mezinárodní akreditaci kvality. Známku Joint Commission International (JCI) jí mezinárodní komise udělila poprvé před třemi lety jako první nemocnici v postkomunistické Evropě. Soubor více než 360 standardů a 1500 ukazatelů péče a kvality se hodnotí vždy znovu každé tři roky.

"Komisaři prohlédli nemocnici důkladně, začali od sklepa a skončili na půdě," řekla tisková mluvčí nemocnice Iva Roskovská. Zajímali se zejména o postupy péče o pacienty a o provoz a bezpečnost nemocnice. Aby Střešovice získaly známku kvality, musely před třemi roky upravit styl práce lékařů, sester, ale třeba i uklízeček.
 
 Nejdůležitějším ukazatelem kvality má být podle mezinárodní komise spokojený pacient. Ve vojenské nemocnici už by se například díky zástěnám mezi postelemi nemělo stát, že pacient na pokoji uslyší při vizitě informace o zdravotním stavu svého souseda. Pacienti jsou před operací označeni identifikačními náramky. Jako kvalitní zhodnotila komise také komunikaci personálu s rodinami pacientů.
 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz