www.praha6.cz
email

Střešovičtí se bojí odvětrání tunelu

Listopadové setkání radních Prahy 6 s občany Střešovic mělo nakonec jediné ústřední téma ­ výdechový objekt budoucího městského okruhu, který má být umístěn ve vilové zástavbě Střešovic na rohu ulic Nad Octárnou a U Laboratoře.

Lidé se obávají exhalací, které budou z odvětracího komína vycházet. Jsou nespokojeni se závěry rozptylové studie a zpochybňují i její nezávislost. Pro hlavní město studii zpracovala společnost Pudis, která je zadavatelem stavby.
 
 "Z našeho okolí se stane plynová komora," obává se paní Klingerová ze Sibelliovy ulice. Stejně jako její sousedé si myslí, že komín, který bude odvětrávat část budoucího tunelu v úseku Myslbekova ­ Prašný most, zahltí okolí exhalacemi. Proti plánovanému umístění a parametrům odvětrávacího komínu se staví také občanské sdružení Životní prostředí Střešovice ­ Ořechovka.
 
 "Za městskou část jsme požádali Odbor městského investora o prošetření studie a zároveň o nezávislé prověření výpočtů podle nově platných předpisů. Nová studie od nezávislých odborníků by měla být hotova do konce února," sdělila Jaroslava Trnková, která je v Praze 6 koordinátorkou strategického rozvoje. "Trváme na prověření výpočtů a podle výsledků nové studie budeme dále jednat," dodala s tím, že bude záležet na tom, zda studie splní předpisy a normy podle zákonných parametrů.
 
 Druhá studie bude zahrnovat další referenční výškové body a faktory jako například vliv případných turbulencí a nízkého proudění vzduchu, které v původní nebyly zohledněny. V současné době je na radnici k dispozici hodnocení stávající rozptylové studie od RNDr. Jana Maňáka ze společnosti Ekoair.
 
 Na vytvoření nezávislé studie bude spolupracovat expertní skupina složená ze zástupců investora i odborníků, kterým důvěřují zástupci o. s. Životní prostředí Střešovice ­ Ořechovka. Výsledek by měl rozhodnout o oprávněnosti stížností.
 
 Nedůvěru obyvatel Střešovic se snažil rozptýlit ing. Ludvík Šajtar, ředitel společnosti Satra, která výdech i tunel projektuje. Ten mimo jiné přislíbil, že na základě požadavků městského investora dojde znovu k posouzení možnosti filtrace exhalací. V dosavadních plánech se s filtry ve výdechu nepočítá.
 
 Obyvatelé Střešovic na setkání v norbertovské škole neskrývali rozladění nad plánovanou stavbou komínu, přestože stavbu městského okruhu vítají. V diskusi padala ostřejší slova a zástupce sdružení Životní prostředí pan Cífka dokonce avizoval i možnost soudních žalob na umístění stavby. Místní obyvatelé se nakonec dohodli na společném postupu s radnicí, která na novém posouzení stavby trvá.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz