www.praha6.cz
email

Strahovský tunel je otevřen 10 let

Kdysi jedna z nejsledovanějších dopravních staveb v zemi, Strahovský tunel, slaví 10tileté výročí. 2. prosince 1997 byl otevřen po 12 letech budování.

Stavba byla zahájena v roce 1985, průzkumná štola se začala razit již v roce 1979. Investiční náklady činily téměř pět miliard korun. Tunel má denní kapacitu 43.000 vozidel. Je 2 km dlouhý, z toho ražená část má délku 1544 metrů a hloubená 460 metrů. Tunel patří k nejmodernějším a je považován i za jeden z nejbezpečnějších.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz