www.praha6.cz
email

Škola na Hanspaulce slaví …

Před 75 lety, v říjnu 1932, byla slavnostně otevřena Základní škola v Sušické ulici na Hanspaulce. Toto výročí si chce škola připomenout s bývalými i současnými žáky, s rodiči a všemi, kteří o školu projeví zájem, Dnem otevřených dveří 22. listopadu.

Tento den mohou zájemci navštívit výuku v jednotlivých třídách v době od 9 do 12 hodin. Slavnostní program bude zahájen od 16 hodin a potrvá dvě hodiny. Kromě programu v jednotlivých učebnách upoutá pozornost Retro expozice, kde budou vystaveny fotografie, kroniky, vysvědčení, žákovské knížky a další svědci minulosti školy. V programu nebude chybět prezentace činnosti školy.

A co se ještě děje na podzim na Hanspaulce?

10. 11. Hanspaulský bleší trh – nástupce Podzimního bazaru
Přijďte výhodně prodat i nakoupit.

1. 12. Den pro dětskou knihu
Akce ve školní knihovně od 9.30 hod. Povídání o knihách, kvízy, hry a soutěže a především nabídka knih pro děti – zlevněných i za běžnou cenu.

11. – 12. 12. Vánoční jarmark
Vlastní výroba zajímavých dárků pod stromeček.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz