www.praha6.cz
email

Permoník skončil táborákem

U menhiru v Divoké Šárce vyvrcholil na konci října 5. ročník dobrodružné hry Permoník, kde děti za předložený měšec s vysoutěženými kameny ctností získaly Permoníkův křišťálový kámen moudrosti. Jinými slovy, získaly ho za prokázanou sílu, odvahu, rozum, kamarádství, inteligenci, tvořivost, citlivost, fantazii, ducha, zábavu a fair play.

Hru, která patří mezi nejúspěšnější součásti programu Zdravá 6, absolvovalo přes dvě stě dětí. Slavnostní ukončení zase provázely nejen tradiční bubny a pochodně, ale i velký táborák, u nějž si děti opékaly chléb a jablka. V Divoké Šárce to chtělo zvláštní povolení a všichni přítomní to nadšeně přivítali. Ve tmě se rozzářily také dětem rozdávané svítící kroužky a tyčinky, tzv. lightstick, s nimiž děti na louce hned rozehrály vlastní světelnou show.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz