www.praha6.cz
email

Spadané listí odložte do kontejneru

Spadané listí ze stromů a ostatní odpad rostlinného původu ze zahrádek mohou občané během listopadu a prosince odkládat do kontejnerů přistavených městskou částí.

Kontejnery budou přistavovány každý víkend od 17. 11. do 15. 12. na různých místech. „Žádáme všechny, kteří kontejnery využijí, aby do nich důsledně dávali pouze rostlinný odpad,“ upozorňuje radní Jan Záruba. V opačném případě nelze kontejnery vyvážet přímo do kompostárny a musí se složitě třídit. Sběr bioodpady letos poprvé organizuje také magistrát. Pro ostatní objemný odpad mohou lidé využít kontejnery pravidelně přistavované magistrátem nebo sběrné dvory v ulicích Probošťská, Jednořadá, Drnovská, Moravanů, Radimova nebo v areálu SK Aritma.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz