www.praha6.cz
email

Sympatické měření

Umístění nových radarů signalizujících rychlost projíždějících vozidel schválila v říjnu rada městské části.

Na zařízeních umístěných v obou směrech v ulicích Ankarská a Vlastina bude v případě vyšší než povolené rychlosti blikat červený nápis „Pomalu“, v případě správné rychlosti zelený nápis „Děkujeme“. „Jedná se o tzv. sympatické měření rychlosti a jeho cílem je zvýšit bezpečnost chodců na dopravně frekventovaných místech,“ uvedla vedoucí odboru dopravy Dana Charvátová. Zařízení budou stát 260 tisíc korun a jejich instalaci provede TSK, která je bude mít ve správě. O instalaci dalších bezpečnostních opatření v Praze 6 se rozhodne na základě studie, kterou vypracují do konce roku odborníci.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz