www.praha6.cz
email

ZŠ nám. Interbrigády je Ekoškolou

Základní škola Nám. Interbrigády získala jako první ze škol Prahy 6 mezinárodní titul Ekoškola – Eco-schools. Titul byl škole udělen na základě auditu a ze 100 možných škola získala 97,5 bodů.

Koordinátorem projektu je Sdružení Tereza a mezinárodní organizace Foundation for Environmental Education. V ČR je do projektu zapojeno 120 škol a bubenečská škola byla mezi 21 oceněnými.

Ekologická výchova je součástí školního vzdělávacího programu. Projekt pomáhá zlepšit životní prostředí školy a jejího okolí, snížit produkci odpadků, podporuje šetření energiemi. Škola si v rámci projektu vytvořila vlastní Ekokodex.

Podle mezinárodně platných kriterii má škola právo užívat logo a vlajku sítě Eco–schools, kterou obdržela při slavnostním vyhlášení ve Valdštejnském paláci.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz