www.praha6.cz
email

Podzemní garáže se otevírají

Slavnostní otevření podzemních garáží mezi ulicemi Wuchterlova – Kafkova a zrekonstruovaného náměstí se uskuteční 8. listopadu v 11 hodin. Až do 17 hodin se týž den koná Den otevřených dveří, kdy mohou zájemci nahlédnout do garáží pod nově upravené náměstí.

V listopadu radnice vypsala další kolo výběrového řízení na pronájem zbylých volných míst.

Druhé kolo výběrového řízení na pronájem podzemních garáží na náměstí Wuchterlova – Kafkova bude probíhat do konce listopadu. Veškeré informace o pronájmu poskytuje společnost SNEO sídlící na Petřinách, Nad Alejí 2. Tam také lidé mohou odevzdávat správně označené a zalepené obálky s přihláškami. V současnosti je ze 116 garážových stání ještě volných zhruba čtyřicet. „Zájemců o garáže je sice hodně, někteří však nepochopili podmínky řízení nebo se přihlásili příliš pozdě,“ uvedl k důvodům druhého kola radní Jan Záruba. Cena za pronájem stání se pohybuje dle způsobu užívání od dvou a půl do osmi tisíc korun.

První nájemci začnou garáže užívat v prosinci. V průběhu listopadu by se měly vyřešit drobné opravy a zapracovat připomínky z kolaudačního řízení.

Na náměstí po roce stavebních prací vznikla kromě garáží také vodní kaskáda, lavičky a prostor byl osazen zelení, která v prostoru, které původně sloužilo jako parkoviště, chyběla. Při otevření náměstí si lidé poprvé prohlédnou sochy tří koní, které budou park dotvářet. Zatím však pouze jejich sádrové modely ve skutečné velikosti. Bronzoví koně budou na náměstí umístěni až na přelomu roku, kdy podle podmínek výtvarné soutěže vyhlášené radnicí musejí být sochy dokončeny.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz