www.praha6.cz
email

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

  • Prezident Václav Klaus předal při oslavách 28. října Řád T. G. M. za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva Vladimíru Bystrovovi, zakladateli výboru „Oni byli první“…
  • Konec roku je vždy ve znamení rozpočtu. Jak to tedy bude vypadat příští rok?
  • Deregulace vstupuje do druhé fáze. Jaká je situace v Praze 6?

Prezident Václav Klaus předal při oslavách 28. října Řád T. G. M. za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva Vladimíru Bystrovovi, zakladateli výboru „Oni byli první“…

Činnost Vladimíra Bystrova navíc souvisí s Prahou 6. Výbor „Oni byli první“, který připomíná a snaží se morálně rehabilitovat de facto první československé oběti komunismu, se každoročně vrací ke vzpomínkovým akcím do Bubenče, do Rooseveltovy ulice. Konkrétně před domy, které v letech 1924 – 1925 zbudovalo Česko-ruské profesorské stavební a bytové družstvo v Praze založené emigranty z Ruska. Ti po nástupu bolševického režimu nalezli svoji novou vlast v demokratickém Československu. V roce 1945 však byla většina obyvatel těchto domů odvlečena do sovětských koncentračních táborů. V domech zůstala pouze modlitebna pravoslavné církve, o jejíž zachování se výbor snaží, a také pamětní deska připomínající osud ruských emigrantů.

Konec roku je vždy ve znamení rozpočtu. Jak to tedy bude vypadat příští rok?

Dluhy nemáme a ani je nebudeme dělat. To byl náš volební slib, k tomu se zavázala rada ve svém programovém prohlášení a na tom nehodláme nic měnit. V tuto chvíli připravujeme rozpočet do tzv. druhého čtení a po jeho schválení nás čeká poslední filtr obecních výdajů a příjmů, tzv. třetí čtení. Teprve potom bude o rozpočtu rozhodovat rada a zastupitelé. Součástí schvalování rozpočtu jsou často i velmi tvrdé diskuse. Je to logické, protože jednotlivé resorty se snaží získat peníze na své projekty. Upřímně, ona diskuse o rozpočtu není o směsi jakýchsi čísel, ale o konkrétních projektech. V tuto chvíli mohu říct, že největší výdaje příštího roku budou směřovat do péče o prostředí, úklidů a také dopravních opatření.

Deregulace vstupuje do druhé fáze. Jaká je situace v Praze 6?

Přestože definitivní výše nájmu se nájemníků bude týkat až po roce 2010, rád bych vybídl starší občany, aby se zajímali o program Deregulace, který jsme pro ně připravili. Jen tak předejdou situaci, kdy by časem mohli zjistit, že nejsou schopni ze svého důchodu platit nájem ve stávajícím velkém bytě.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz