www.praha6.cz
email

Hra o kameny pokračuje v říjnu

Na dvě stovky dětí si přišlo vyzvednout do Písecké brány průvodní listiny k dobrodružné hře Permoník, která je určena školákům z Prahy 6.

Hru zahájil starosta Tomáš Chalupa, který předal barevné kameny jejich strážcům ­ organizacím, které jednotlivé soutěžní úkoly pro zisk kamenů organizují. Na cestě za kouzelnými kameny je třeba prokázat ty nejcennější vlastnosti: sílu, odvahu, hravost, citlivost, bystrost a fantazii. První úkoly zorganizovala organizace Junák v oboře Hvězda. Letos poprvé se do hry zapojil sportovní oddíl Tatranu Střešovice jako strážce červeného kamene. Ještě v říjnu proběhne na různých místech pět etap hry, během nichž účastníci mohou postupně získat další z kamenů života.

Jen ten, kdo získá všech šest barevných kamenů, dosáhne na nejcennější Permoníkův poklad: křišťálový Kámen mudrců, který bude dětem předán na slavnosti u menhiru v Divoké Šárce 31. října v 17 hod.

Více informací o hře na tel. 724 772 293 (Permoníkova asistantka)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz