www.praha6.cz
email

Bílkova vila se od října uzavře

Bílkova vila v Praze (Mickiewiczova 1, Praha 6) bude otevřena veřejnosti pouze do 15. října. Poté začne rekonstrukce, která podle plánu potrvá více než dva roky.

Cílem rekonstrukce je zachovat tuto památku v rámci evropského kulturního dědictví a vytvořit zcela novou expozici, která propojí jednotlivé původní obytné interiéry a ateliér Františka Bílka v organický celek. Ve spolupráci s předními českými odborníky se vybuduje také archiv Františka Bílka, který splní požadavky na moderní vědecké a studijní pracoviště světového formátu. Bílkova vila je od roku 1963 majetkem Galerie hlavního města Prahy.

S dílem Františka Bílka se případní zájemci mohou setkat také v dalším jeho domě, který si postavil v rodném Chýnově u Tábora. Jedná se také o komplexní umělecké dílo, které Bílek navrhl včetně zařízení a výzdoby.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz