www.praha6.cz
email

Praha 6 přispěje na zpřístupnění klášterních zahrad

Nejpozději v roce 2013 by se veřejnost mohla procházet po opravených zahradách a terasách břevnovského kláštera.

Zastupitelé schválili, že se městská část bude sedmi a půl miliony korun podílet na revitalizaci zahrad břevnovského kláštera. "Věříme, že společným úsilím nejen zkrášlíme část Prahy 6, ale veřejnosti zpřístupníme i ty části zahrady, které dosud není možné užívat," řekl převor Prokop Siostrzonek, který o finanční spoluúčast jménem opatství požádal.

Podíl městské části na financování projektu představuje 7,5 %, stejným dílem se podílí i předkladatel projektu břevnovský klášter. 85 % nákladů bude hrazeno z fondů EU.

Klášterní zahrady jsou v současné době velmi zanedbané. V Klauzurní zahradě se rozpadávají opukové terasy, schodiště jsou zarostlá náletovými keři, v sadu je nutné obměnit přestárlé stromy. V rámci projektu by mělo dojít k rekonstrukci opukové obvodové zdi, která byla v 2. polovině minulého století poškozena betonovým nástřikem, a k rekonstrukcím zahradních objektů ­ oranžérie a kaple Josefky. Revitalizovaný pramen potoka Brusnice v kapli Vojtěška bude využíván pro závlahu oranžérie a letniček v Klauzurní zahradě. V lesní části zahrad se předpokládá částečná prořezávka velkého množství malých dubů. Sem, stejně jako do celé zahrady, budou instalovány lavičky a odpadkové koše.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz