www.praha6.cz
email

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

  • Do Břevnovského kláštera se vrátily po mnoha letech varhany. Jak to vnímáte?
  • Radnice Prahy 6 získala další ocenění za svou práci. Tentokrát za zveřejňování zápisů komisí na webových stránkách...
  • V poslední době se hovoří o znovuoživení tradice vítání občánků. Jaký na to máte názor?

Do Břevnovského kláštera se vrátily po mnoha letech varhany. Jak to vnímáte?

To, že v Břevnovském klášteře znovu po dvou stech letech znějí varhany, je skvělá zpráva nejen proto, že varhany do kostelů a klášterů prostě patří. Pro mě osobně je to potěšující i proto, že varhany se do Břevnova vrátily díky sbírce, ve které bylo získáno dvanáct miliónů korun. Za téměř samozřejmé považuji, že se ve sbírce objevily státní i obecní peníze, za podstatné a hodno mimořádného uznání považuji, že se v ní objevily i peníze od lidí, od veřejnosti. A to téměř dva a půl milionu korun. To jsem skutečně nečekal, a o to víc si toho vážím.

Radnice Prahy 6 získala další ocenění za svou práci. Tentokrát za zveřejňování zápisů komisí na webových stránkách...

Tyto skutečnosti potvrzují naši snahu o vyšší kvalitu veřejné správy nejen v Praze 6, ale i v celé zemi. Transparentnost, otevřenost, připravenost k diskusi, aktivní zveřejňování informací o postupech, rozhodnutích, podkladech, hlasování, struktuře a dalších aspektech činnosti úřadu to jsou priority, o které se snažíme, a to nejen proto, že jsme je slíbili v programovém prohlášení. Připadají nám jako základní principy slušnosti, které by každý úřad měl respektovat a dodržovat. Nemluvil bych však pravdu, kdybych řekl, že nás jak letošní, tak loňské vítězství v soutěži "Otevřeno" za přiznání majetkových a finančních vztahů zastupitelů k obci netěší. Obě ceny vnímám jako potvrzení cesty, po kterou se již několik let snažíme jít.

V poslední době se hovoří o znovuoživení tradice vítání občánků. Jaký na to máte názor?

Jsem si vědom, že někteří rodiče po vítání stále volají. Po pravdě řečeno, na tento obřad nemám zcela vyhraněný názor, proto skutečný zájem o něj chceme zjistit anketou, která již probíhá na webových stránkách a speciální emailovou adresu, kam mohou lidé psát svůj názor. Zatím se ke mně dostávají zcela protichůdné postoje. Pro někoho jde o "šaškárnu" a náhražku křtu, pro druhé pak o "malou svatbu", posilování příslušnosti k místu či vzpomínku na celý život. Věřím, že názor veřejnosti mi pomůže přiklonit se k té či oné variantě.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz