www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200709.pdf
(formát PDF, velikost 5.8 MB)

Školní rytmus se vrací do ulic

Radar u vstupu do obory Hvězda rozbili vandalové

Na pomník Nikoly Tesly začíná soutěž

Svatbu na letišti vyhráli v soutěži

Při mozkové mrtvici rozhoduje rychlost

Vypich se stane baseballovým centrem

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

Jak do školy bezpečně

4. bienále Industriální stopy v prostorách Ekotechnického musea

Finské písně v Kaštanu

Sobotní sokolení neboli ve zdravém těle ­ zdravý duch

Pozvánka na putování za studánkami

Staň se Hvězdou na Ladronce

Taekwon-do jako sport i obrana

Dejvický šerm má skvělé výsledky

Nemocnice na kraji města ve Střešovicích

Aritma rozšiřuje areál, Tatran vyměnil podlahu

Prázdné školní budovy mají nové nájemce

Hřiště pro malé i velké

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Obvodní soud pro šestku bude v Praze 2

V programu "Deregulace" radnice nabídne další volné byty

V domě Nová Ořechovka jsou ještě volná místa

Starosta Bayreuthu navštívil Prahu 6

Informační centrum navede turisty k památkám

Letadla již v noci rušit nebudou

V soukromých jeslích budou i dotovaná místa

Prodanou nevěstu v Šárce střídá Rusalka

Rozhovor s René Pekárkem předsedou kontrolního výboru

Městská část nabízí Dejvickému divadlu 25 milionů

Chystá se obnova dalšího parku

Vyplácení dávek se zpožďuje

Radnice vyhlašuje podmínky pronájmu garáží

Po Leninovi ani stopa

Vzpomínka

Městská část nabízí Dejvickému divadlu 25 milionů

Dejvické divadlo by podle názoru kulturní komise Prahy 6 mělo pro léta 2008 až 2013 dostat příspěvky v celkové výši přes 25 milionů korun. Komise rovněž vybídla umělecký soubor divadla k tomu, aby převzal dosavadní práva a pozice radnice, a divadlo tak získalo plnou samostatnost a nezávislost. Ředitelka divadla se obává, že peníze divadlu nebudou stačit.

"Nabízíme divadlu pokračovat ve stávajícím modelu grantové podpory, který platil posledních tři a půl roku. Tedy kvartální příspěvek s postupnou degresí. Uměleckému souboru navíc nabízíme, aby to byl on, kdo skutečně povede divadlo ­ se všemi právy i s plnou odpovědností. Tak také divadlo dosáhne plné svobody a nezávislosti, jak je tomu běžné v řadě velmi kulturních zemí světa," popisuje výsledek jednání komise radní pro oblast kultury Ingrid Kejkrtová. Podle ní navíc komise doporučila radě a následně zastupitelstvu, aby v případě zájmu umožnili divadlu čerpat peníze jednorázově. "O tom, jakou formou bude příspěvek vyplacen, by rozhodovalo divadlo," říká radní Kejkrtová.
 
 Divadlo funguje čtvrtým rokem jako obecně prospěšná společnost. Hlavním zdrojem příjmů jsou vedle vlastních výnosů z činnosti dotace a granty, například hlavní město přispívá každoročně 5 miliony korun, Praha 6 poskytla divadlu čtyřletý grant, který vyprší v polovině příštího roku. Praze 6 navíc na rozdíl od ostatních divadel (Semafor, Spejbl a Hurvínek) neplatí nájem ani příspěvek do fondu oprav. Důvodem pro rozhodnutí kulturní komise bylo podle Kejkrtové nastavení rovných podmínek. "I v oblasti kultury všechny subjekty musí mít rovné podmínky a tzv. stejnou startovací čáru," domnívá se. Cílem radnice by podle ní mělo být zachování stávající široké nabídky tří stabilních scén ­ Dejvického divadla, Divadla Semafor a Divadla Spejbla a Hurvínka, ale zároveň i jejich stejná pozice. "Nikdo nesmí být ani diskriminován, ani protěžován před ostatními. To, jestli jsme více fandy některého z divadel, nesmí v našem rozhodování hrát roli," říká Kejkrtová. Základem by mělo být, že všechna divadla by měla svá sídla v obecních domech se sníženým nájemným a všechna divadla by tak měla svou vlastní právní subjektivitu. Dejvické divadlo by proto podle návrhu komise mělo postupně začít platit nájemné s tím, že stejné výše jako Semafor či Spejbl a Hurvínek by dosáhlo až po několika letech. Oproti stávajícímu modelu platnému do léta 2008 proto komise navrhla mírné navýšení, které by nájemné zcela pokrylo.
 
 Ředitelka Dejvického divadla Eva Měřičková považuje návrh kulturní komise za nedostatečný. "Mám vážné obavy o budoucnost této scény, jejíž existence i s nabídnutou částkou 25 milionů korun by mohla skončit na počátku roku 2010. Pokud se ovšem neobjeví sponzor, který bude ochoten chybějící finance dokrýt," uvedla pro agenturu ČTK Měřičková. Podle ní má Dejvické divadlo už teď při kapacitě 125 míst téměř čtyřicetiprocentní soběstačnost, takže z vlastních zdrojů více prostředků těžko získá.
 
 "Vzhledem k tomu, že kulturní komise je poradním orgánem, chápu návrh jako doporučení radě a zastupitelstvu městské části. To jako jediné může o uvolnění finančních prostředků pro divadlo rozhodnout," komentovala návrh komise Měřičková.
 
 Kromě zastupitelů musí příspěvek ještě schválit bruselská administrativa. Podle pravidel EU jsou totiž podpory z peněz daňových poplatníků vyšší než 30 000 EUR jednomu subjektu a jinému nikoli (řada divadel v Praze podporu nedostává) porušením rovných podmínek hospodářské soutěže a proto musí být předem povoleny, a to přímo Bruselem. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz