www.praha6.cz
email

Výlety v září do Českého ráje

Dne 11. 9. zamíříme do Českého ráje na Pantheon a Frýdštejn. Přijďte v 6 hod. na zastávku tram Dejvická.

Přemístíme se rychlíkem v 7 hod. do stanice Malá Skála. Vydáme se na Pantheon, odtud na hrad Frýdštejn a přes Voděrady a Záborčí zpět na Malou Skálu. Odjezd ve 14.21 hod. (příjezd v 17.23 hod.). Cesta je dlouhá asi 9 km, přičemž náročný je zejména první kilometr stoupání. Kdo bude mít chuť, přidá si ještě 3 km do Dolánek a dojede do Prahy v 19.07 hod.

Do krásného podzemí Českého ráje, do Navarova a Bozkova zamíříme 25. 9. Sraz v 6 hod. na zastávce tram Dejvická, v 7 hod odjedeme rychlíkem do Železného Brodu a odtud vlakem k zámku Navarov. Vydáme se údolím Kamenice k Bozkovským jeskyním. Cesta je dlouhá asi 7 km. Správa jeskyní požaduje informaci o počtu návštěvníků. Prosím zájemce, aby se do 11. 9. nebo na výletě na Frýdštejn ohlásili, zda určitě přijdou.
Dne 9. října se projdeme podle Šembery, od Kozojed ke zřícenině Šember, kolem zámku v Tuchorazi a do Českého Brodu. Ke Kozojedům se dostaneme MHD, z Českého Brodu se vrátíme vlakem. Sraz bude na stanici metra Dejvická, ve východním vestibulu v 8 hod. Cesta je dlouhá asi 14 km vcelku rovinatým terénem. 

Malínský, tel.: 235 359 889

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz