www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200707.pdf
(formát PDF, velikost 4.6 MB)

Místa ve školkách nestačí, pomohou rekonstrukce

Školu na nám. Interbrigády čeká "nový vítr"

Vojenské nemocnici šéfuje manažer roku

Nová technická knihovna narostla do prvního patra

Banditi řádili na Petynce jako na Divokém západě

Osud restaurace na Slamníku pohlídají památkáři

Výstava o kavárnách v letohrádku Hvězda

Komunitní plánování mělo první veřejnou schůzku

Jazzové vzpomínky v Popmuseu

Břevnov hostí pojedenácté plochodrážní elitu

Aritma znovu postupuje

Padesát let spolu

Zahráli si fanfáry

Hanspaulský festival posedmé

25 let "Rooseveltky"

ZŠ Bílá se loučila v bílém

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Komunikační audit našel plusy i mínusy

Městská část hospodařila se ziskem

Do opravené školy Pod Marjánku nastoupí děti později

ČVUT má nové laboratoře

Odcizená auta odhalí počítač

V nádrži uhynuly malé ryby

V Praze 6 přibývají nové ulice, jedna nese jméno legendárního letce Fajtla

Zastupitelé rozhodli o sestěhování škol

Mateřské školy z Petřin mají svoji olympiádu

Armáda se znovu představila dětem

V poháru Prahy 6 zvítězila sportovní škola

Radní "Spiderman"

Komunitní plánování mělo první veřejnou schůzku

První veřejné setkání o komunitním plánování sociálních služeb na území Prahy 6 se uskutečnilo v květnu v kongresovém sále Masarykových kolejí v Dejvicích (mimochodem vybaveném příhodným bezbariérovým přístupem) za poměrně velkého zájmu veřejnosti. 
 

Cílem setkání bylo vytvořit podklady pro zpracovávání střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb za účasti jejich uživatelů ­ občanů Prahy 6, poskytovatelů ­ organizací a sdružení a zadavatelů ­ zástupců radnice. Šlo o to zjistit skutečné potřeby uživatelů, informovat je a zpracovat analýzu jejich potřeb. Proto se příchozí podle pokynů organizátorů zařadili do jedné z kategorií: senioři, občané se zdravotním postižením, občané v krizi, národnostní menšiny, občané ohrožení závislostmi.

Pořadatelství se ujal Úřad městské části a středisko pro nevidomé Dědina za podpory Pražského sociálního fondu a Městského centra sociálních služeb a prevence. "Musíme koordinovat takové sociální služby, které uživatelé skutečně potřebují, poskytovatelé jsou schopni poskytnout a zadavatel je schopen přispět na ně tak, aby byly veřejné prostředky vynaloženy efektivně," řekl radní Jan Holický, který je odpovědný za sociální politiku. Jan Šafr, který je předsedou komise pro sociální a zdravotní problematiku setkání zhodnotil v tom smyslu, že sociální služby na Praze 6 fungují, ale ještě se nedostávají ke všem potenciálním uživatelům. Za městskou část byla přítomna také vedoucí sociálního odboru Jitka Černá a koordinátorka KPSS Helena Chvalová.

Během dvou hodin měli občané možnost seznámit se prostřednictvím letáků s více než 25 organizacemi a sdruženími na Praze 6 působícími v sociálních službách.

Všichni účastníci rozdělili do pracovních skupin podle základních kategorií určujících témata, jež je nejvíce zajímala. Každé skupině byly rozdány archy, na které měly zaznamenat výsledky své diskuse o současném stavu sociálních služeb na Praze 6, přednést vlastní navrhovaná opatření a nakonec představu, jak by měla či mohla vypadat situace za 3 ­ 5 let. Vedle toho mohly vepsat také vzkazy pro ostatní skupiny a na dalším archu se přihlásit na výzvu organizátorů pro ty, kdo chtějí od září spolupracovat jako odborníci i laici v budoucích pracovních skupinách. To byly nejdůležitější výstupy tohoto prvního veřejného setkání.

Organizátoři přítomné ujistili, že se již připravuje další setkání. Nyní budou pracovní skupiny a řídící skupina KPSS analyzovat výstupy a problémy, které zde byly otevřeny, což by mělo být hotovo přes prázdniny. Na základě toho budou zpracovány dotazníky, se kterými se radnice obrátí na širší veřejnost, aby lépe zjistila, co zlepšit či co změnit.

Andrea Holasová

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz