www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200707.pdf
(formát PDF, velikost 4.6 MB)

Místa ve školkách nestačí, pomohou rekonstrukce

Školu na nám. Interbrigády čeká "nový vítr"

Vojenské nemocnici šéfuje manažer roku

Nová technická knihovna narostla do prvního patra

Banditi řádili na Petynce jako na Divokém západě

Osud restaurace na Slamníku pohlídají památkáři

Výstava o kavárnách v letohrádku Hvězda

Komunitní plánování mělo první veřejnou schůzku

Jazzové vzpomínky v Popmuseu

Břevnov hostí pojedenácté plochodrážní elitu

Aritma znovu postupuje

Padesát let spolu

Zahráli si fanfáry

Hanspaulský festival posedmé

25 let "Rooseveltky"

ZŠ Bílá se loučila v bílém

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Komunikační audit našel plusy i mínusy

Městská část hospodařila se ziskem

Do opravené školy Pod Marjánku nastoupí děti později

ČVUT má nové laboratoře

Odcizená auta odhalí počítač

V nádrži uhynuly malé ryby

V Praze 6 přibývají nové ulice, jedna nese jméno legendárního letce Fajtla

Zastupitelé rozhodli o sestěhování škol

Mateřské školy z Petřin mají svoji olympiádu

Armáda se znovu představila dětem

V poháru Prahy 6 zvítězila sportovní škola

Radní "Spiderman"

Výstava o kavárnách v letohrádku Hvězda

Zajímá vás, kam chodil na pivo Jan Neruda nebo zda si nedáváte v restauraci kávu u stejného stolu jako kdysi Jaroslav Seifert? Místa, kde si tříbili nad šálkem či sklenicí své názory slavní intelektuálové, žurnalisté a spisovatelé, představuje celé léto výstava v letohrádku Hvězda. Pozoruhodnou výstavu o Pražských literárních salonech a kavárnách s názvem Cesty na Parnas připravil Památník národního písemnictví. 
 

Výstava mapuje specifickou situaci tzv. materiální kultury 19. a 20. století, kdy došlo v Čechách ke vzniku tzv. moderních směrů v literatuře a ve výtvarném umění."Protože jsme u nás neměli šlechtické salony a přednáškové sály jako jinde, probíhala kulturní a osvětová činnost ve skrovných, takřka rodinných podmínkách. V měšťanských salonech, v kavárnách a hostincích, kde návštěvníci mohli číst vystavované časopisy, anebo se jen prostě bavili hovorem a popíjením piva či vína," říká jedna z autorek scénáře výstavy Yvetta Dörflová.
 
 Ono prostředí, kam se v Praze "chodilo i za múzami", tj. za zábavou a vzděláním, ovlivnilo demokratický charakter české kultury na dlouhá léta. Živá výměnu názorů podporovala styk intelektuálů a tvůrčí inteligence s ostatními vrstvami obyvatelstva. Tyto okolnosti dokládá scénář výstavy množstvím dokumentárního materiálu, knih, kreseb a předmětů, které pocházejí většinou z neobyčejně bohatých sbírek Památníku národního písemnictví.
 
 Expozice připomene salon u Staňků, kam chodila i Božena Němcová, ale i další, zejména salon paní Anny Lauermannové­Mikschové, které se jinak neřeklo než "bábuška". A to vše přímo s autentickými originály mobiliáře z rodiny Fričů a Tilschů, drobnými památkami a dobovými oděvy.
 
 Všichni významní žurnalisté a básníci, jako např. Jan Neruda, Jakub Arbes a Jaroslav Seifert, se setkávali s přáteli při pravidelných schůzkách v hostincích U Ježíška, U Zlatého litru, U Pinkasů, ve Slavii aj. Tyto schůzky jsou na výstavě dokumentovány nejen citáty z jejich děl a fotografiemi, ale i pozoruhodnými kresbami a vpisky do tzv. "cancbuchů", tj. pamětních knih, které kreslili a psali hosté různých restaurací a vináren. Najdeme zde dokumenty stolních družin a společností, jako byla např. tzv., "Mahabharata" v pivnici u sv. Tomáše, "Akademie" u Fleků i tzv. "hospodská Sorbonna", kterou založil spisovatel Bohumil Hrabal v hostinci U Zlatého tygra. Výstava nezapomíná ani na německou část společnosti, jež se scházela v kavárně Arco a Continental, ani na tvorbu Jaroslava Haška nebo T. R. Fielda, jejichž díla vznikala přímo při hostinském provozu.
 
 Výstava Pražské literární salony a kavárny potrvá do 28. 10. (otevřeno denně kromě pondělí od 10 ­ 18 hodin).

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz