www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200707.pdf
(formát PDF, velikost 4.6 MB)

Místa ve školkách nestačí, pomohou rekonstrukce

Školu na nám. Interbrigády čeká "nový vítr"

Vojenské nemocnici šéfuje manažer roku

Nová technická knihovna narostla do prvního patra

Banditi řádili na Petynce jako na Divokém západě

Osud restaurace na Slamníku pohlídají památkáři

Výstava o kavárnách v letohrádku Hvězda

Komunitní plánování mělo první veřejnou schůzku

Jazzové vzpomínky v Popmuseu

Břevnov hostí pojedenácté plochodrážní elitu

Aritma znovu postupuje

Padesát let spolu

Zahráli si fanfáry

Hanspaulský festival posedmé

25 let "Rooseveltky"

ZŠ Bílá se loučila v bílém

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Komunikační audit našel plusy i mínusy

Městská část hospodařila se ziskem

Do opravené školy Pod Marjánku nastoupí děti později

ČVUT má nové laboratoře

Odcizená auta odhalí počítač

V nádrži uhynuly malé ryby

V Praze 6 přibývají nové ulice, jedna nese jméno legendárního letce Fajtla

Zastupitelé rozhodli o sestěhování škol

Mateřské školy z Petřin mají svoji olympiádu

Armáda se znovu představila dětem

V poháru Prahy 6 zvítězila sportovní škola

Radní "Spiderman"

Nová technická knihovna narostla do prvního patra

Stavba Národní technické knihovny, která vyrůstá na Flemingově náměstí v Dejvicích, má první podlaží. Dokončena má být na konci příštího roku. "Tato moderní stavba je začátkem nových Dejvic, je to stavba tisíciletí," prohlásil starosta Tomáš Chalupa u příležitosti slavnostního podpisu pamětní listiny, která bude vložena do stěn nové knihovny. 
 

Pamětní listinu podepsali v květnu rektoři obou technických vysokých škol, ministryně školství Dana Kuchtová, stavitelé a Martin Svoboda, ředitel Státní technické knihovny, která v současnosti spravuje největší fond technicky zaměřené literatury. Jako schránka listiny slouží patrona potrubní pošty, která od 30. let minulého století funguje v Klementinu.

Knihovna nejen pro techniky

Všichni přítomní se shodli na mimořádném významu rostoucí budovy. "Je to splátka dluhu vůči technickému školství," řekla ministryně školství Dana Kuchtová. Podle rektora ČVUT Václava Havlíčka bude vznik knihovny také jednotícím prvkem celého dejvického kampusu. V nové budově budou k dispozici pro studenty i veřejnost sloučené knihovní fondy Státní technické knihovny (STK) a knihoven Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické. "Knihovna bude schopna pojmout více než 1,7 milionu svazků," řekl ředitel STK Martin Svoboda, který moderní roli knihovny vidí v tom, že dokáže garantovat dostupnost informací a jejich kvalitní výběr. Kromě toho se do nové knihovny přemístí i pobočka městské knihovny v Dejvicích. "Ta nyní doslova živoří v malých prostorách pronajatých v soukromém domě," vítá přesun starosta Chalupa.

Investice státu do výstavby sjednocené knihovny je 1,8 miliardy korun. Přestože ministryně upozornila na možné problémy s financováním v rámci úsporných balíčků, všichni jsou přesvědčeni, že projekt bude dokončen v původním termínu. Rektoři ČVUT V. Havlíček a VŠCHT Vl. Růžička upozornili na fakt, že dosud neexistuje právní možnost, jak rovnoprávně spojit zájmy státu a obou vysokých škol, které se chtějí podílet na provozu a řízení nové knihovny. "Zatím to vypadá, že si v budově pronajmeme jedno patro," podotkl Havlíček.

Budova doplní Dejvice

Koncept budovy nenásilně doplňuje okolní zástavbu z 20. až 70. let minulého století. "Dodržuje regulaci a přitom není kopií," hodnotí kladně budoucí stavbu starosta šesté městské části. Parter bude přístupný ze čtyř stran a stane se jakýmsi "vnitřním náměstím" obklopeným kavárnou, knihkupectvím, výstavními prostorami a konferenčním sálem.

 

Moderní knihovna s atypickým půdorysem bude mít šest nadzemních podlaží, která budou určena pro veřejné prostory knihovny a její administrativní zázemí, a tři podzemní podlaží s parkovištěm a depozitářem knih. Nadzemní patra budou až po střechu budovy prostoupena ústředním atriem, které vzniklo díky unikátní stavební technologii. Při proskleném obvodu budovy a také kolem atria budou soustředěny prosvětlené studovny. V dalších částech knihovny pak budou stát regály s volným výběrem knih a časopisů a studovny s počítači.

 


Přestože dokončení stavby se plánuje na konec roku 2008, s prvními návštěvníky se počítá až v zimním semestru 2009. Knihovna nabídne téměř 1300 čtenářských míst ve více než 50 učebnách a studovnách. K dispozici zde bude 400 osobních počítačů s připojením na internet a funkčním bezdrátovým připojením. Nejžádanější tituly budou volně přístupné přímo na místě, a to v počtu půl milionu svazků. V knihovně budou uloženy i vysoce ceněné unikáty technické literatury. Zřejmě nejvzácnější kus Mechanika Hannse Holtzhammera z roku 1603 obsahuje německy, latinsky a řecky psané studijní poznámky a 134 obrázků strojů, kladek, rumpálů a důlních strojů. Nejstarší knihou bude dílo Albrechta Dürera vytištěné v Norimberku roku 1525. Zájemci v knihovně naleznou také díla Keplerova, Newtonova a Pascalova.

Autorem architektonického návrhu knihovny je ateliér Projektil Architekti. Výběrové řízení na výstavbu a financování budovy vyhrála skupina Sekyra Group. Firma zabezpečuje nejen potřebné investice, ale také výstavbu, inženýrskou činnost, dokumentaci a technický dozor. Financování stavby je zajištěno formou dlouhodobého úvěru se splatností do roku 2014, který poskytne konsorcium Dexia Kommunalkredit Czech Republic a Česká spořitelna.Ministryně Dana Kuchtová ukládá s rektory Havlíčkem a Růžičkou pamětní listinu.


Zajímavosti objektu:

zastavěná plocha: 6 150 m2
podlažní plocha budovy: 38 661 m2
počet garážových stání: 291
uložené svazky: 1,76 milionu

studijní místa
(s přípojkami na internet): 1 286
individuální studovny: 28
týmové studovny: 18

osobní počítače
s připojením k internetu: 400
v celé budově bezdrátové připojení WiFi

odhadovaný počet návštěvníků: 900 000 ročně

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz