www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200707.pdf
(formát PDF, velikost 4.6 MB)

Místa ve školkách nestačí, pomohou rekonstrukce

Školu na nám. Interbrigády čeká "nový vítr"

Vojenské nemocnici šéfuje manažer roku

Nová technická knihovna narostla do prvního patra

Banditi řádili na Petynce jako na Divokém západě

Osud restaurace na Slamníku pohlídají památkáři

Výstava o kavárnách v letohrádku Hvězda

Komunitní plánování mělo první veřejnou schůzku

Jazzové vzpomínky v Popmuseu

Břevnov hostí pojedenácté plochodrážní elitu

Aritma znovu postupuje

Padesát let spolu

Zahráli si fanfáry

Hanspaulský festival posedmé

25 let "Rooseveltky"

ZŠ Bílá se loučila v bílém

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Komunikační audit našel plusy i mínusy

Městská část hospodařila se ziskem

Do opravené školy Pod Marjánku nastoupí děti později

ČVUT má nové laboratoře

Odcizená auta odhalí počítač

V nádrži uhynuly malé ryby

V Praze 6 přibývají nové ulice, jedna nese jméno legendárního letce Fajtla

Zastupitelé rozhodli o sestěhování škol

Mateřské školy z Petřin mají svoji olympiádu

Armáda se znovu představila dětem

V poháru Prahy 6 zvítězila sportovní škola

Radní "Spiderman"

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

 • Podle ministryně Džamily Stehlíkové se připravuje vznik nové vládní agentury pro řešení romských otázek. S tím nesouhlasí představitelé řady obcí. Praha 6 navíc zrušila funkci sociálního koordinátora pro národnostní menšiny. Myslíte si, že Romové speciální agenturu potřebují a že jim bude něco platná?
 • A co námitky, že příslušníci jedné menšiny mají jiné problémy nežli příslušníci jiných menšin?
 • Podle ministryně Džamily Stehlíkové se připravuje vznik nové vládní agentury pro řešení romských otázek. S tím nesouhlasí představitelé řady obcí. Praha 6 navíc zrušila funkci sociálního koordinátora pro národnostní menšiny. Myslíte si, že Romové speciální agenturu potřebují a že jim bude něco platná?
   
   Nemyslím, že vznik nové agentury něco vyřeší, řešením by byly spíše úpravy v legislativě, které by přinesly jednotná pravidla pro všechny. Je totiž stejně nepřijatelné odmítnout někoho zaměstnat jen proto, že jde například o Roma, jako je nepřijatelné vytvářet speciální projekty pro různé komunity nebo národnosti. Proto jsme zrušili funkci koordinátora pro národnostní menšiny. Přístup pracovníků sociálního odboru má být ke každému stejný, má pomáhat lidem, má je naučit, jak překlenout obtížnou sociální situaci a postavit se na vlastní nohy. Má jim pomoci z nejhoršího, ale zároveň je nesmí udržovat v nicnedělání. A my chceme, aby tento přístup ze strany sociálního pracovníka platil pro všechny stejně.
   
   A co námitky, že příslušníci jedné menšiny mají jiné problémy nežli příslušníci jiných menšin?
   
   Pokud dochází k takovým situacím, že někdo má problémy jen proto, že patří k nějaké komunitě, tak řešením není diskriminovanou komunitu protěžovat a zvýhodňovat. Ale trestat ty, kdo diskriminují, případně jim v tom zabránit. A to právě změnou v legislativě a vytvořením jednotných pravidel. Neumím si představit, že zaměstnáváme koordinátora pro národnostní menšinu a vytváříme pro ně speciální programy. Ale umím představit, že máme koordinátory pro seniory nebo pro lidi, kteří se po návratu z vězení chtějí začlenit do společnosti. I to je důvod, proč jsme vytvořili program Zdravá Šestka v jehož rámci existuje koordinátor pro prevenci drogových závislostí. Ale ať už jde o jakýkoliv program, jde o program otevřený všem. Proto nemůže vzniknout specialista pro Rómské nebo nerómské seniory. A pokud někdo říká, že Rómové jsou "hloupí či nevzdělaní", pak já říkám, že to je čirý rasismus. Znám celou řadu Rómů, kteří se projevují mimořádnou inteligencí, ale také těch, kteří nejsou až tak úspěšní, nicméně se zdokonalují a chtějí pracovat.

   
  © NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
  Šestka
  oficiální noviny městské části Praha 6
  náklad: 56 000 výtisků
  vychází 11x ročně
  Registrační číslo MK ČR 13180
  Od března 2014 vydává:
  Úřad městské části Praha 6
  Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
  IČ: 00063703
  tel. 220 189 111
  www.praha6.cz