www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200706.pdf
(formát PDF, velikost 4 MB)

Radnice nabídne pomoc při deregulaci

Bubenečští slavili jako tovaryši

Rekordman Puci pochodoval Prahou a zastavil se i na šestce

Setkání v divadle roztančily „Balónky“

Žáci z Petřin mají úspěchy v olympiádách

Matematické talenty se sešly na Červeném Vrchu

Dovolená nás má zbavit starostí ne majetku

Výtvarná díla v zahradě

A jde to!

Hudební festival pod hanspaulským zámečkem

Po Babě se proháněli běžci, hledali kontroly

Děti malují pro Stonožku

Malí cyklisté bojovali jako motorky

Výstava o Břevnovu je k vidění na radnici

Starosta Prahy 6 se oženil

Hollywoodské hvězdy v Bubenči

Ve škole na malém Břevnově se vyučuje 100 let

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Radnice bude mít méně úředníků

Obřadní síň se vrací do Skleňáku

Místo jeslí peníze na hlídání dětí

Praha 6 je místem Czech pointu

OC Šestka ocenili architekti

Oborou vede naučná stezka

Sčítání aut pomůže parkování

Dejte přednost „kachničkám“

Chodníkový program zavře části ulic

Opravy zastaví teplou vodu

Rozhovor s Jaroslavou Trnkovou koordinátorkou strategického rozvoje

Opravená ZŠ Dědina má nový vstup i divadelní sál

Kultura na Dejvické přitáhla davy

Fotografie o klášteře

Ve škole na malém Břevnově se vyučuje 100 let

Jednu z nejmenších škol v Praze, ZŠ Bělohorskou 174, která je součástí ruzyňské školy T. G. Masaryka, čeká velká oslava. Je to k neuvěření, ale škola v Malém Břevnově byla otevřena 1. září roku 1907. 12. června se uskuteční oslava k tomuto výročí. Žáci spolu s učiteli se již několik týdnů na tento den pečlivě připravují.

Nahlédněme do historie
V 19. století byli obyvateli Malého Břevnova převážně řetězokováři a mlékaři. Jejich děti navštěvovaly školu ve Velkém Břevnově. Přírůstek obyvatel si však vynutil postavení školy v Malém Břevnově. „K této události došlo v roce 1907, a je to ta část naší školy, v níž je umístěna 4. a 5. třída,“ říká dnes ředitelka školy Dana Hudečková.

Prvním řídícím učitelem byl jmenován Antonín Svoboda. V té době školu navštěvovalo 164 žáků. Ze zápisu ve školních kronikách se například dozvíme, že stěny nebyly dlouho bíleny, špatná kamna kouřila a obec Malý Břevnov neměla dost peněz na zlepšení prostředí.

Na pomůcky si museli vydělat
Tak například v hostinci „Na Rychtě“ sehrály pod vedením svých učitelů a s pomocí některých rodičů dvě dětská představení „Krakonoš“. Čistý výdělek byl věnován na zakoupení školních pomůcek. Tato iniciativa učitelů i žáků zapůsobila na občany Malého Břevnova tak, že místní spolky věnovaly ze svých činností a příspěvků takový obnos, že děti v roce 1921 obdržely učebnice, sešity a další pomůcky zdarma.

Paní Zelenková, pamětnice počátečního období školy, vzpomíná: „Do školy se vcházelo z hlavní ulice (nynější Bělohorské). Kabáty se věšely do tříd na věšáky, ale většinou byly prázdné, protože jen málo dětí kabát vlastnilo. Seděli jsme v dlouhých lavicích pro pět žáků. V době velké nezaměstnanosti vařila paní řídící pro chudé děti polévky. Nosila jsem si proto do školy hrnek a lžíci. Protože jsem neměla brašnu, svou nejmilejší knížku, čítanku, jsem nosívala pod paží a také dřevěnou destičku a houbičku na psaní.“

Přibývalo domů, počet žáků stoupal, a tak v roce 1926 došlo k přístavbě školy. Přistavila se jedna učebna, kabinet, ředitelna a byt školníka. Celá budova se opravila, podlahy byly pokryty parketami. Po II. světové válce se přistavily pavilony za pomoci občanů Malého Břevnova v akci „Z“. K objektu školy už patřila též budova bývalého hostince „Na Rychtě“, kde byla adaptována z tanečního sálu tělocvična.

Po v roce 1989 byla rychta vrácena majiteli a škola tak přišla o tělocvičnu a třídy pro školní družinu.

Velkým zlomem v historii školy bylo sloučení s ZŠ TGM v Ruzyni v dubnu 2003. Škola prošla před dvěma lety celkovou rekonstrukcí, v areálu byla postavena zcela nová mateřská škola a moderní kuchyně s jídelnou. Bylo zachováno všech pět postupných ročníků a v tomto roce školu navštěvuje 107 žáků. „Dá se říci, že to byl takový předčasný dárek této školičce, která se pro mnohé bělohorské občany stala nedílnou součástí jejich dětství. Svoji oblibu si po léta získávala pro svůj rodinný charakter a příjemnou atmosféru,“ domnívá se ředitelka Hudečková.

Oslava po celé odpoledne
Samotná oslava, které se zúčastní kromě zástupců městské části také ministryně školství Dana Kuchtová, začne 12. června ve 14 hodin, předpokládaný konec bude asi v 18 hodin. Během odpoledne si budou moci hosté prohlédnout slavnostně vyzdobenou školu, zavzpomínat na staré časy nad kronikami, zhlédnout krátká vystoupení jednotlivých tříd a hostů nebo jen tak popovídat s šálkem kávy se svými bývalými spolužáky. V prostorách mateřské školy bude k poslechu hrát živá hudba. Při příležitosti stého výročí žáci vydají zvláštní číslo školního časopisu. Během odpoledne proběhne také dražba starodávných pomůcek a dalších cenností. Školní jídelna se promění v malou restauraci.
 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz