www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200706.pdf
(formát PDF, velikost 4 MB)

Radnice nabídne pomoc při deregulaci

Bubenečští slavili jako tovaryši

Rekordman Puci pochodoval Prahou a zastavil se i na šestce

Setkání v divadle roztančily „Balónky“

Žáci z Petřin mají úspěchy v olympiádách

Matematické talenty se sešly na Červeném Vrchu

Dovolená nás má zbavit starostí ne majetku

Výtvarná díla v zahradě

A jde to!

Hudební festival pod hanspaulským zámečkem

Po Babě se proháněli běžci, hledali kontroly

Děti malují pro Stonožku

Malí cyklisté bojovali jako motorky

Výstava o Břevnovu je k vidění na radnici

Starosta Prahy 6 se oženil

Hollywoodské hvězdy v Bubenči

Ve škole na malém Břevnově se vyučuje 100 let

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Radnice bude mít méně úředníků

Obřadní síň se vrací do Skleňáku

Místo jeslí peníze na hlídání dětí

Praha 6 je místem Czech pointu

OC Šestka ocenili architekti

Oborou vede naučná stezka

Sčítání aut pomůže parkování

Dejte přednost „kachničkám“

Chodníkový program zavře části ulic

Opravy zastaví teplou vodu

Rozhovor s Jaroslavou Trnkovou koordinátorkou strategického rozvoje

Opravená ZŠ Dědina má nový vstup i divadelní sál

Kultura na Dejvické přitáhla davy

Fotografie o klášteře

Rozhovor s Jaroslavou Trnkovou koordinátorkou strategického rozvoje

 • Jaká je působnost komise strategického rozvoje, které předsedáte?
 • Jaký je aktuální stav výstavby křižovatky Malovanka, jejímž investorem je hlavní město?
 • Rozhodnuto naopak není o stavbě Břevnovské radiály. Může městská část toto rozhodnutí ovlivnit?
 • Jaká je působnost komise strategického rozvoje, které předsedáte?
   
  Komise se zabývá zásadními projekty připravovanými na území Prahy 6 různými investory, které svým dopadem ovlivňují i okolní území a v časovém horizontu přesahují jedno volební období. Patří sem například prodloužení metra trasy A, výstavba části Pražského okruhu Ruzyně – Březiněves, výstavba Městského okruhu v trase Pelc–Tyrolka – Malovanka, silniční obchvat Vítězného náměstí nebo další komunikační propojení včetně Břevnovské radiály, rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod, připravovaný rozvoj letiště, modernizace buštěhradské dráhy, příprava regulačního plánu pro bytovou výstavbu a další projekty.
   
   Jaký je aktuální stav výstavby křižovatky Malovanka, jejímž investorem je hlavní město?
   
  Tato stavba se realizuje podle několika stavebních povolení. Prakticky všechna nabyla právní moci až po odvolacím řízení, v jednom případě bylo stavební povolení napadeno soudně. Všechna tato opakovaná projednávání stavbu zdržují a prodlužují dobu výstavby a tudíž dobu, po kterou občany postihují nepříjemnosti a omezení plynoucí z výstavby. V současné době probíhají práce, které jsou povoleny, nikoliv tedy ty, které by byly pro postup výstavby optimální. Realizaci komplikuje i podmínka, že po celou dobu musí být zachován provoz na Patočkově.
   
   Rozhodnuto naopak není o stavbě Břevnovské radiály. Může městská část toto rozhodnutí ovlivnit?
   
  Naše snažení bylo korunováno úspěchem v tom smyslu, že jsme prosadili neprodlené zpracování posouzení vlivů stavby na životní prostředí a dokončení výběru varianty. Městská část podpořila, aby do podoby srovnatelné s ostatními byla dopracována i varianta o.s. EKO Břevnov, takže je zahrnuta do hodnotícího procesu. Dokončení procesu je nutné proto, že původní řešení křižovatky Malovanka vycházelo z předpokladu jiného výškového uspořádání trasy radiály. Protože trváme na řešení podzemním, je pravděpodobné, že vzniknou drobné korekce v projektu křižovatky, které je nutno zrealizovat již při její stavbě, aby následná výstavba radiály mohla pokračovat bez zásahů do křižovatky

   
  © NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
  Šestka
  oficiální noviny městské části Praha 6
  náklad: 56 000 výtisků
  vychází 11x ročně
  Registrační číslo MK ČR 13180
  Od března 2014 vydává:
  Úřad městské části Praha 6
  Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
  IČ: 00063703
  tel. 220 189 111
  www.praha6.cz