www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200706.pdf
(formát PDF, velikost 4 MB)

Radnice nabídne pomoc při deregulaci

Bubenečští slavili jako tovaryši

Rekordman Puci pochodoval Prahou a zastavil se i na šestce

Setkání v divadle roztančily „Balónky“

Žáci z Petřin mají úspěchy v olympiádách

Matematické talenty se sešly na Červeném Vrchu

Dovolená nás má zbavit starostí ne majetku

Výtvarná díla v zahradě

A jde to!

Hudební festival pod hanspaulským zámečkem

Po Babě se proháněli běžci, hledali kontroly

Děti malují pro Stonožku

Malí cyklisté bojovali jako motorky

Výstava o Břevnovu je k vidění na radnici

Starosta Prahy 6 se oženil

Hollywoodské hvězdy v Bubenči

Ve škole na malém Břevnově se vyučuje 100 let

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Radnice bude mít méně úředníků

Obřadní síň se vrací do Skleňáku

Místo jeslí peníze na hlídání dětí

Praha 6 je místem Czech pointu

OC Šestka ocenili architekti

Oborou vede naučná stezka

Sčítání aut pomůže parkování

Dejte přednost „kachničkám“

Chodníkový program zavře části ulic

Opravy zastaví teplou vodu

Rozhovor s Jaroslavou Trnkovou koordinátorkou strategického rozvoje

Opravená ZŠ Dědina má nový vstup i divadelní sál

Kultura na Dejvické přitáhla davy

Fotografie o klášteře

Chodníkový program zavře části ulic

Městská část rozjíždí akce na chodníkovém programu pro letošní rok. Největší objem prací se letos přesouvá do Střešovic, dokončují se také chodníky na Hanspaulce. Řada ulic se bude postupně částečně uzavírat.

Koncem května byly zahájeny práce na opravě komunikace Cukrovarnická, která bude po etapách částečně uzavírána. V první etapě dojde v úseku V průhledu – Pod vyhlídkou k celkové opravě vozovek a chodníků, na křižovatce s ulicí Pod vyhlídkou bude pro zklidnění dopravy vybudován zpomalovací práh. Opravě komunikace jako vždy předchází rekonstrukce vodovodních a plynovodních řadů a výměna sloupů veřejného osvětlení. Další etapy budou navazovat v závislosti na postupu oprav na inženýrských sítích v obdobném duchu. Vzhledem k velkému rozsahu akce se předpokládá, že stavební práce v Cukrovarnické ulici budou probíhat do až konce roku.
 
 V posledním květnovém týdnu byly zahájeny práce na opravě ucelených úseků komunikací Na Zástřelu a Na Bateriích. Bude zde opravena stávající kamenná dlažba a vytvořena obytná zóna, která nahradí současný nevyhovující dopravní stav.
 
 V červnu začne celková oprava chodníku z kamenné mozaiky v ulici Na rozdílu v úseku Nad Bořislavkou – Za Lány. Současně s tím dojde k opravě povrchu vozovky.
 
 Z dalších akcí budou zahájeny souvislé opravy ucelených úseků chodníků v ulici Buzulucké a Kafkově v Dejvicích.
 
 Z větších staveb jsou na druhé pololetí letošního roku připravovány opravy ulic Brixiho, Voříškovy a Dusíkovy, které budou navazovat na již dokončené ulice v minulých letech. Budou zahájeny po dokončení rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizace v této lokalitě, stejně jako celková oprava ulice U Páté baterie.
 
 Dalšími opravami komunikací pokračuje se také na Hanspaulce. V současné době se dokončují ulice Na Hanspaulce a Na Kuthence, následovat bude dokončení celkové opravy ulici Nad Šárkou, Na Viničních horách, Krocínovské či náměstíčka Na Pernikářce.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz