www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200706.pdf
(formát PDF, velikost 4 MB)

Radnice nabídne pomoc při deregulaci

Bubenečští slavili jako tovaryši

Rekordman Puci pochodoval Prahou a zastavil se i na šestce

Setkání v divadle roztančily „Balónky“

Žáci z Petřin mají úspěchy v olympiádách

Matematické talenty se sešly na Červeném Vrchu

Dovolená nás má zbavit starostí ne majetku

Výtvarná díla v zahradě

A jde to!

Hudební festival pod hanspaulským zámečkem

Po Babě se proháněli běžci, hledali kontroly

Děti malují pro Stonožku

Malí cyklisté bojovali jako motorky

Výstava o Břevnovu je k vidění na radnici

Starosta Prahy 6 se oženil

Hollywoodské hvězdy v Bubenči

Ve škole na malém Břevnově se vyučuje 100 let

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Radnice bude mít méně úředníků

Obřadní síň se vrací do Skleňáku

Místo jeslí peníze na hlídání dětí

Praha 6 je místem Czech pointu

OC Šestka ocenili architekti

Oborou vede naučná stezka

Sčítání aut pomůže parkování

Dejte přednost „kachničkám“

Chodníkový program zavře části ulic

Opravy zastaví teplou vodu

Rozhovor s Jaroslavou Trnkovou koordinátorkou strategického rozvoje

Opravená ZŠ Dědina má nový vstup i divadelní sál

Kultura na Dejvické přitáhla davy

Fotografie o klášteře

Radnice bude mít méně úředníků

Radnice Prahy 6 sníží počet zaměstnanců o desetinu. Z úřadu během následujících měsíců odejde pětatřicet úředníků. K tomuto kroku přistoupila radnice poté, co si nechala zpracovat personální audit.

„Po auditorovi jsme žádali, aby posoudil činnost úřadu a doporučil nám opatření, která povedou jednak ke snížení nákladů a jednak k tomu, aby úřad lépe fungoval,“ vysvětlil důvody auditu starosta Tomáš Chalupa. Na radnici v současné době pracuje 377 lidí, většinou úředníků.
 
 Agentura BNV consulting, která audit na radnici prováděla od března do května, hledala rezervy v práci úředníků a zkoumala, zda se některé činnosti nedublují. „Doporučili jsme úřadu snížit počet zaměstnanců o třicet pět. Tím dojde k finanční úspoře 14,5 milionů korun ročně. Navrhli jsme i další změny v organizační struktuře radnice,“ uvedla jednatelka společnosti BNV consulting Petra Barešová. Ta zároveň ocenila, že radnice přijala všechna navržená opatření. Podle jejích zkušeností je to ve veřejné správě spíše výjimečné.
 
 Radnice přistupuje k zeštíhlujícím opatřením v době, kdy je finanční situace městské části velmi dobrá. „Myslím si, že to je ten správný čas začít spořit. Nechceme se chovat jako stát, který utratil, co mohl,“ je přesvědčen starosta.
 
 S prvními změnami, které auditoři doporučili, začne radnice již v červnu. Další budou následovat na podzim. Dojde též k přeskupení některých činností a sloučení dvou odborů do jednoho – odboru péče o prostředí a dopravy. Rezervy odhalil audit i v odboru ekonomickém a odboru správy majetku, kde dojde k největším úsporám. Auditoři naopak doporučili přibrat pracovní místo v odboru sociálních věcí, kde došlo k rozšíření agendy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz