www.praha6.cz
email

100 let Břevnova v divadle MŠ Meziškolská

K oslavám letošního břevnovského výročí přispěly svým dílem i děti z břevnovské školky Meziškolská

S paní ředitelkou Dohnalovou, jejím synem Tomášem, učitelkami i rodiči obětavě připravily, secvičily a svým břevnovským příznivcům ve škole s velkým úspěchem již podruhé předvedly sedmnáctidílné pásmo Obrazy z dějin, v němž ve svérázném pojetí představily významné milníky naší historie, od výstupu Čechů s praotcem na Říp přes založení břevnovského kláštera (na obrázku), husitské války, až po národní obrození a sametovou revoluci. V rychlém sledu odvážných režijních střihů tak před pobavenými rodičovskými zraky defilovali státníci, vojevůdci, rebelové, vědci i cestovatelé, ztvárněni nadšenými dětskými herci. Nápaditě choreograficky naznačené „bitevní scény“, znakově kostýmované, hudbou podkreslené živé obrazy s komparsem ve stylizovaných kulisách, s vtipnými kratičkými mono- i dialogy a pointovanými narážkami, to vše zanechalo v divácích nesmazatelný dojem, vyjádřený smíchem i potleskem za každou scénou, a pak i závěrečnými dlouhotrvajícími ovacemi.

Všem, kdo se na představení podíleli a originálně tak obohatili letošní výroční břevnovské oslavy, patří zasloužený dík.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz