www.praha6.cz
email

Semafor i panely chrání chodce

Přechod přes Patočkovu ulici u břevnovského již chrání světelný semafor. V místě nedávné tragické nehody u zastávky Říčanova o pár desítek metrů výše již řidiči díky dopravním opatřením jezdí krokem.

„V těchto místech je doprava provizorně svedena betonovými panely do jednoho pruhu a před přechodem je červený protismykový nástřik rocbinda,“ říká vedoucí odboru dopravy Dana Charvátová s tím, že k rozšíření ostrůvku a instalace zábradlí dojde na podzim. Semafor v křižovatce Patočkova a Bělohorská, o který místní lidé i radnice dlouho usilovali, funguje ve zkušebním provozu a světelné nastavení se bude po dva měsíce vylaďovat. „Zatím se žádné kolony neprojevují,“ říká Charvátová. Bezpečnostní nástřik rocbinda byl proveden podle požadavků radnice také v ulici Pod Drinopolem a na Patočkově před křižovatkou s touto ulicí. Další je na v křižovatce s ulicí Falckou.

Veškerá opatření financuje ze svého bezpečnostního programu magistrát, který je kompetentní rozhodovat o silnicích I. třídy. Stavba semaforu přišla na šest a půl milionu korun. V současné době se připravuje realizace podobných opatření na Evropské, kde již došlo k výměně světel nad přechody za silnější.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz