www.praha6.cz
email

Dům seniorů Na Dračkách roste, připravují se pravidla pro bydlení

Výstavba bytového domu pro seniory v ulici Na Dračkách ve Střešovicích pokračuje rychlým tempem. První obyvatelé se do něj budou moci stěhovat již na podzim.

V domě vzniká 36 bytů pro jednotlivce a 18 pro manželské páry. Pět bytů z toho bude bezbariérových.

Pořadník zájemců prozatím neexistuje. Podmínky, za jakých se budou senioři do domu stěhovat, určí radnice příští měsíc. „Pravidla pro výběr obyvatel domu se projednávají. Nyní lze říci, že budou upřednostňováni senioři, kteří žijí ve velkých bytech v soukromých nebo obecních domech a v důsledku deregulace nebudou schopni platit deregulované nájemné za velký byt,“ uvedl radní Jan Holický, který má na starosti sociální problematiku. Zásadním kritériem bude poměr nájemného v současném bytě k příjmům. Bodový systém bude mít i doplňková kritéria, která vycházejí z toho, zda se o seniora může postarat jeho rodina. Sestavování pořadníků radnice zahájí během června.

Dům je určen pro soběstačné obyvatele. Nájemníkům budou poskytovány pouze běžné služby spojené s bydlením, případné sociální služby si budou moci zajistit prostřednictvím poskytovatelů pečovatelských služeb.

Současně s pravidly pro umístění do domu seniorů radnice představí systém nabídky malých bytů v majetku městské části pro seniory, kteří obývají velké byty a jejich deregulovaný nájem nejsou schopni zaplatit.


Bytový dům pro seniory Na Dračkách bude dostavěn na podzim.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz