www.praha6.cz
email

Nedělní výšlapy s holemi do Divoké Šárky

S přátelsky naladěnou skupinou si užijete priessnitz walking.

Jedná se o chůzi s turistickými holemi doplněnou o dechová cvičení a částečné ochlazování končetin podle Priessnitze. Věk ani zdravotní problémy nejsou na překážku. Naučíme vás správnou techniku. Je možno domluvit individuální lekci.


Kdy: 1. 4. a 15. 4. od 11 do 13 hod.
Sraz: zadní část parkoviště Mac Donaldu, konečná tram. č. 26 a 20
Co potřebujete: batůžek s pitím a ručníkem, pohodlnou turistickou obuv.
Hole k zapůjčení. Cena 150Kč/2 hod
Přihlášky s udáním těl. výšky: Sára Farská 604 789 602, iviska@seznam.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz