www.praha6.cz
email

Po Evropské a Patočkové bezpečně

diskuse a názory čtenářů na www.praha 6.cz (ohlasy na plánovaná dopravní opatření z článku Šestky 2/07)

  • Nesouhlasím s opětovným protěžováním řidičů (jsem řidič,chodec i cyklista). Bezpečnostní akce ukázala prohřešky chodců jen proto, že je lze snadno chytit. Na chytání řidičů nemáte prostředky ani odvahu (jsou často vlivní). Místo upřednostnění ekologického provozu (MHD+pěšky)chcete bránit chodcům a nutit je do již tak přeplněného podchodu. Přehradit městskou ulici plným zábradlím je nemravné (chudí pěšáci nemají zastání?). Řidiči (i autobusů) jezdí po Evropské a Patočkově doslova vražedně tak jim chcete dát další prostor, když už na ně nemůžete? Proč tam nedáte max. 40km/h a přechody nezabezpečíte světly jako u Delvity ­ proč tam to šlo? Asi jen proto, že tam už přechod zrušit vážně nelze? To ve velkoměstě budete honit chodce ­ v kulturním světě mají přednost spíše pěší. Bydlím u Evropské a tak vidím denně projíždění již na červenou a to i stovkou. Jestli s těmito "frajery" nehodláte nic udělat, tak se smrtelných nehod nezbavíte. Pavel Štěrba
  • Velmi oceňuji snahu zvýšit bezpečnost na Evropské a Patočkově ulici. Na mé tváři vyvolává úsměv jediné. Z téměř 400 identifikovaných přestupků patří více než 300 chodcům. A důvod? Je mnohem snazší dostihnout neukázněné chodce, než si posvítit na neukázněné řidiče. Bydlím přímo u Evropské ulice na Červeném Vrchu a téměř každý den se setkávám s přestupky typu rychlá jízda či jízda na červenou. A to nemluvím o večerních a nočních hodinách, kdy si někteří dělají z Evropské dálnici. K hříšníkům patří i řidiči městské a příměstské hromadné dopravy. Jak si tedy došlápnout nejen na chodce, ale i na neukázněné řidiče? V celém úseku od Veleslavína po Vítězné náměstí platí omezení rychlosti na 50 km/h, téměř nikdo z řidičů ji však nedodržuje. A to nemluvím o večerních a nočních hodinách, kdy si někteří dělají z Evropské dálnici. Plánuje se i zde zavést např. trvalou radarovou kontrolu (nejlépe měřením v úseku), případně vybavit kritické semafory kamerami, které zaznamenají hříšníky jedoucí na červenou? Marek Sixta
     
  • Děkuji za dozor městské policie na přechodech na Evropské v uplynulých týdnech. Musím jednoznačně konstatovat, že pouhá viditelná přítomnost policisty vede k rapidnímu ukáznění jak chodců, tak řidičů. Všichni by chtěli pořádek a bezpečnost, ale jakmile je někdo kontrolován, případně napomenut za porušení pravidel, hned je to přetřásáno jako "šikanování chodců" apod. ­ zkrátka potrefená husa...   Ivana Benedová
     
  • Většina lidí jsou potencionální sebevrazi a ani je nenapadne se rozhlédnout (učí se to už od školky). Extra na kulaťáku, cestující z tramvaje doslova vyskakují pod kola aut. Spousta lidí přechází mimo přechod i když k němu mají 2 metry nebo chodí po silnici i když tam je chodník, tak mě už vůbec nepřekvapuje, že se stane nějaké neštěstí. Tady je příklad, že nejen řidiči, ale hlavně neukáznění chodci se pokutovat musí, dokud se nenaučí přecházet. Osobně také občas mimo přechod přejdu, ale 10x se rozhlédnu, jestli nic nejede a jestli to vůbec bezpečně stihnu. Mirek, uživatel www stránek

Odpovídá Tomáš Chalupa starosta městské části Praha 6

Velice mne mrzí, že bezpečností akce na ulici Evropská vyvolala dojem, že je zaměřena na postihování chodců. Veškerá opatření, která se chystají na této komunikaci, jsou ve prospěch chodců. Žádné není ve prospěch řidičů, naopak. Na druhou stranu i chodci si musí uvědomit, že pokud přecházejí vozovku, stávají se účastníky silničního provozu a musí se řídit příslušnými právními předpisy.Píšete, že strážníci číhají, až někdo přejde na červenou, aby mu mohli dát pokutu. Vedle pokut však strážníci v drtivé většině případů tyto přestupky řešili domluvou. Tato bezpečnostní akce rozhodně není zaměřena na chodce. Účelem této akce přece byla ochrana slabšího účastníka silničního provozu, jímž jsou chodci. Proto byli nasazeni strážníci na nejvíce frekventované, a tím pádem velice nebezpečné úseky ulic Evropská a Patočkova.Samotná přítomnost strážníků určitě přispívá k větší bezpečnosti, neboť podvědomě přinutí řidiče přibrzdit. I mě osobně však zarazila čísla z posledních týdnů, kdy byli postihováni zejména chodci. To nebylo smyslem akce. Proto jsem uložil policii úkol, aby svou pozornost obrátila na hrubé přestupky řidičů. Podle posledních statistických dat činily přestupky řidičů 83% a přestupky chodců 17%.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz