www.praha6.cz
email

Velikonoční trhy pro děti

Hojně navštěvované a oblíbené Velikonoční trhy již tradičně pořádala základní škola nám. Svobody.

Výrobky dětí z výtvarných hodin i zájmových kroužků mají každoročně velkou úroveň. Děti měly kromě kraslic na prodej napletené pomlázky, zdobené květináče s osením i velikonoční pečivo. Letos se díky pěknému počasí trhy přemístily do školního dvora, který tak navštívila řada kolemjdoucích. Během jediného dne se podařilo za výrobky utržit 29 946 korun. Výtěžek škola věnuje dětem z Kojeneckého ústavu v Krči.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz