www.praha6.cz
email

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

 • Poslední dny března rada pilovala své programové prohlášení. Co všechno Prahu 6 čeká?
 • Břevnov se připravuje na oslavy 100 výročí povýšení na město. Proč si je radnice připomíná?
 • Komunikace radnice byla oceněna několika cenami. Jste rád?
 • Poslední dny března rada pilovala své programové prohlášení. Co všechno Prahu 6 čeká?
  Proti předchozím obdobím naše programové zasedání rady mělo větší ambici než jen sepsat program. Ten je dán koaliční smlouvou, a také naším volebním programem, již tak celkem podrobným. Naší prací bylo schválit a projednat koncepční materiály. Proto také jednání trvalo několik dní. Jen namátkou jsme například projednali zcela nové zásady koncepce bytové politiky, dopravy, parkování nebo třeba způsobu péče o veřejná prostranství a zeleň.

  Asi největší čas jsme věnovali otázkám sociálním, zejména problematice dopadů deregulace nájmů či potřebám seniorů, kterých rok od roku přibývá. Předpokládám, že konkrétní projekty budeme představovat postupně v nejbližších týdnech či měsících. A to i s ohledem na to, jak bude například deregulace nájmů postupně uplatňována.

  Břevnov se připravuje na oslavy 100 výročí povýšení na město. Proč si je radnice připomíná?
  Věřím, že v historii Břevnova je toho mnoho, nač lze být hrdý. Akt povýšení na město ve chvíli, kdy si této městské samostatnosti Břevnov "užíval" 13 let než se připojil ku Praze, asi není tím nejpodstatnějším. Vnímám jej spíše jako symbol a právě v symbolech někdy stojí naše schopnost vnímat minulost. Naše radnice se snaží podporovat zachování historické paměti, a toto je jedna z příležitostí. Obec není jen shluk domů, ulic, parků či škol. Je to společenství lidí. Věřím, že takové společenství má budoucnost jen tehdy, pokud zná svou minulost. A tomu mají pomoci i nadcházející oslavy, třeba jen tím, že ve stanu u Kaštanu proběhne výstava, jak se Břevnov a s ním i Praha 6 za poslední generace změnil.

  Komunikace radnice byla oceněna několika cenami. Jste rád?
  Lhal bych, kdyby řekl, že ne. Jsme na tyto ceny pyšní, jsou oceněním práce a snahy mnoha lidí na radnici. Na druhou stranu však tvrdím, že to, že máme cenu, ještě není žádnou zárukou, že občan bude se službami úřadu spokojen. A věřte mi, že dosažení této mety je pro mne mnohem zajímavější a atraktivnější než tisíc cen či medailí.

   
  © NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
  Šestka
  oficiální noviny městské části Praha 6
  náklad: 56 000 výtisků
  vychází 11x ročně
  Registrační číslo MK ČR 13180
  Od března 2014 vydává:
  Úřad městské části Praha 6
  Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
  IČ: 00063703
  tel. 220 189 111
  www.praha6.cz