www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200703.pdf
(formát PDF, velikost 6 MB)

Praha 6 novou radnici stavět nebude

Barevný týden v Písecké bráně

Festival technického filmu začal

Třináctý masopust byl veselý

Bál jako za císaře pána

Hudební masopust ve Vokovicích

Co možná nevíte o Břevnově?

Březen měsíc knihy a internetu

Školáci z Petřin se stále přátelí s Japonci

Zimní cyklistický maratón měl ideální podmínky

S + H slaví premiérou pro dospělé

„Neděle“ v Semaforu uvítá další hosty

Gratulace ke 100 letům

Vladimír Mišík přijede slavit na Deltu

Speciální základní škola má nové třídy

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

U nových stánků budou i veřejné toalety

Další tragédie na přechodu na Bělohorské

Skončí pohotovosti v Praze 6?

Nové ulice na Hanspaulce ponesou jména místních osobností: Hanzelkova a Štiplova

Domeček na Babě stát může, nechtějí ho však lidé ani radní

Na náměstíčku Wuchterlova začal průzkum

Lidé podepisují petici proti podzemním garážím, které se nestaví

Rozhovor s Janem Holickým radním Prahy 6

Lipová alej v břevnovském klášteře ohrožuje návštevníky

Dědictví minulosti v našich adresách

V parku na Hanspaulce se pracuje

Ples Prahy 6 podpořil Domov svaté Rodiny

Speciální základní škola má nové třídy

Žáci, kteří navštěvují autistické a rehabilitační třídy v detašovaném pracovišti Základní školy speciální Rooseveltova, se konečně mohou učit v podmínkách, které jim plně vyhovují. V únoru byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný objekt školy v Alžírské ulici na Červeném vrchu. Zúčastnili se jej zástupci pedagogů školy s ředitelkou školy Evou Klípovou i magistrátu jako zřizovatele.

Přes osmnáct dětí s těžkým mentálním postižením nebo diagnózou autismu má díky rozsáhlé rekonstrukci prostory pro učení takové, které jsou dělané „na míru“ jejich speciálním potřebám. Mají jasně uspořádané místnosti určené pro jednotlivé činnosti i oddělené prostory pro strukturované učení vybavené vhodným nábytkem a dalším zařízením. „Nyní máme školní budovu, která odpovídá evropskému standardu vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením,“ říká zástupce pracoviště Jana Drahotová, která ve speciální škole učí již čtrnáct let.

K rekonstrukci objektu bývalých jeslí došlo po pěti letech urgencí, kdy budova měla nevyhovující hygienické podmínky, havarijní rozvody, byla špatně zateplená a prostory byly stísněné. Peníze na ni schválil v roce 2005 magistrát, který je zároveň zřizovatelem Základní školy speciální Rooseveltova.

V rámci oprav budova narostla o jedno patro. „Mohla být otevřena další třída, a tím se zvýšil počet žáků z dvanácti na osmnáct,“ dodává paní učitelka Drahotová. Rekonstrukce vyřešila i bezbariérový přístup – kromě výtahu jsou zde dostatečně široké dveře a odstranily se vysoké prahy z podlah. Rehabilitační třídu pro děti s těžkým kombinovaným postižením považuje Jana Drahotová za unikát. „Je plně bezbariérová a má odpovídající sociální zázemí – přebalovací pult, sprchu, WC. Vedle základní třídy je pro žáky zřízena relaxační místnost a útulný prostor pro individuální výuku. Dále budou žáci využívat prostor pro rehabilitaci, pracovnu arteterapie a cvičnou kuchyňku.

Autistické třídy vznikly začátkem 90. let z iniciativy rodičů, jejichž děti byly označeny za nevzdělavatelné. Od té doby se pracoviště rozšířilo a zájem o vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením vzrůstá. Do tříd přecházejí děti z rehabilitačního stacionáře, který je rovněž v areálu umístěn. Otevření nově zrekonstruovaných tříd v Alžírské je obzvlášť povzbuzující v roce, kdy speciální škola oslavuje pětadvacet let svého trvání.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz