www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200703.pdf
(formát PDF, velikost 6 MB)

Praha 6 novou radnici stavět nebude

Barevný týden v Písecké bráně

Festival technického filmu začal

Třináctý masopust byl veselý

Bál jako za císaře pána

Hudební masopust ve Vokovicích

Co možná nevíte o Břevnově?

Březen měsíc knihy a internetu

Školáci z Petřin se stále přátelí s Japonci

Zimní cyklistický maratón měl ideální podmínky

S + H slaví premiérou pro dospělé

„Neděle“ v Semaforu uvítá další hosty

Gratulace ke 100 letům

Vladimír Mišík přijede slavit na Deltu

Speciální základní škola má nové třídy

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

U nových stánků budou i veřejné toalety

Další tragédie na přechodu na Bělohorské

Skončí pohotovosti v Praze 6?

Nové ulice na Hanspaulce ponesou jména místních osobností: Hanzelkova a Štiplova

Domeček na Babě stát může, nechtějí ho však lidé ani radní

Na náměstíčku Wuchterlova začal průzkum

Lidé podepisují petici proti podzemním garážím, které se nestaví

Rozhovor s Janem Holickým radním Prahy 6

Lipová alej v břevnovském klášteře ohrožuje návštevníky

Dědictví minulosti v našich adresách

V parku na Hanspaulce se pracuje

Ples Prahy 6 podpořil Domov svaté Rodiny

Rozhovor s Janem Holickým radním Prahy 6

  • Jako radní máte poměrně široký záběr. Co vše máte na starosti?
  • Co je prioritou městské části ve školství?
  • V březnu začínají zápisy do mateřských škol. Je jejich kapacita dostatečná?

Jako radní máte poměrně široký záběr. Co vše máte na starosti?
V mé kompetenci je oblast školství, zdravotnictví, sociální problematika včetně sociálně – bytové. Z minulého období zůstala v mé kompetenci oblast sportu a volného času.

Co je prioritou městské části ve školství?
Především dokončit rekonstrukce základních škol, které už zbývají pouze tři, a pokračovat v zahájených rekonstrukcích mateřských škol. Chceme, aby tato zařízení sloužila především dětem s trvalým bydlištěm v Praze 6. V případě základních škol proto plánujeme zvýšit příspěvek městské části na žáky z Prahy 6, abychom motivovali školy a nestalo se, že se žáci nedostanou na školu v místě trvalého bydliště.

Jednou z priorit bude dále zvyšovat úroveň jazykového vzdělávání podporou výměnných pobytů žáků v zahraničí či výukou některých předmětů v cizím jazyce.

V březnu začínají zápisy do mateřských škol. Je jejich kapacita dostatečná?
V posledních letech místa ve školkách stačila, ale tak akorát. Celková kapacita školek je 2132 a dětí máme 2124. Jsou ale pochopitelně školky, do kterých se hlásí mnohem více dětí, než je možné přijmout. Vývoj počtu nově narozených dětí, který se v posledních pěti letech zvýšil o třetinu, ukazuje, že stávající kapacita nebude stačit. Jednáme proto o zvýšení kapacity při rekonstrukcích současných školek, ale v jednom případě i o výstavbě nové školky náhradou za starou. V jednom případě jednáme i o využití objektu, který v současné době slouží jinému účelu. Prověřujeme, za jakých podmínek by mohly (byť na přechodnou dobu) vzniknout třídy mateřských škol při základních školách.

Finišujeme s přípravou dlouhodobé koncepce školství s výhledem cca patnácti let. Po té, co odezní současná vlna velkého počtu narozených dětí, dojde pravděpodobně k poklesu počtu dětí (a tím i žáků v základních a mateřských školách) na nižší hodnotu než tomu bylo v devadesátých letech, což nám potvrdila i Sociodemografická analýza zpracovaná pro Prahu 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz