www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200502.pdf
(formát PDF, velikost 3.5 MB)

Zastupitelé řekli NE rychlodráze

Praha 6 je od ledna větší

Bruslí se na Džbánu i v hale

Městská policie řeší problémy pořádku v Praze 6

S čím na Městskou policii 

Únorový výlet do muzea

Mezi svými vrstevníky - seniory

Stačil jeden den a šestka byla pod sněhem

Na náměstí ve Střešovicích kdysi měla stát škola

Na Petřinách znovu otevírají třídy pro sportovce

Čestní občané a zástupci radnice snídali společně

Studenti ČVUT porazili v bowlingu vedení rektorátu i Prahy 6

Malíř Dědina slavil úspěchy především ve Francii

Na jaře bude obora Hvězda „jako nová“

Skleňák bude mít opravený kabát

Děti se rozhodly, že vydělané peníze darují potřebným

Miliónová pomoc Asii

Rozhovor se starostou Tomášem Chalupou

Také řekli o rychlodráze

Ze zastupitelských klubů

Na sociální granty radnice letos rozděluje více peněz

Jak dál s placením v mateřských školách?

Dejvická je nejvytíženější stanicí metra

Do dubna budou schváleny ceny dvou tisíc bytů

Nová kampaň učí správně třídit odpad

Rozhovor s místostarostkou  Marií Kousalíkovou

ZŠ Červený Vrch bez bariér

Co se chystá Na Dlouhém lánu?

Nápady si tak létají vzduchem, říká výtvarník Jiří Slíva

S čím na Městskou policii 

Městská policie (MP) zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Spolupracuje s Policií ČR, nelze však na ni přenášet plnění úkolů, jež přísluší Policii ČR.

Na Městskou policii ohlašují občané případy přestupků:

 • tísňová linka 156

 • dispečink tel. 224 312 359-60

 • Případy trestné činnosti na Policii ČR: tísňová linka 158 nebo tel. 974851101

Občané se na Městskou policii hl.m. Prahy mohou obracet:

 • s ochranou a bezpečností osob a majetku, v případě kdy není k dispozici Policie ČR a věc nesnese odkladu, jinak působí prevencí (např.: běžná hlídková činnost, zajištění odchytu toulavých zvířat apod.))

 • s dohledem nad dodržováním pravidel občanského soužití (např.: nepovolené stavby, spory o pozemky apod.)

 • s přispěním k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (např.: neoprávněné parkování na vyhrazeném parkovišti, chodníku, v křižovatce, zákazu zastavení apod.)

 • s odhalením přestupků a jiných správních deliktů (např.: v dopravě, veřejném pořádku, Vyhláška města o volném pobíhání psů a veřejné zeleni apod.)

 • s upozorněním na porušování obecně závazných právních předpisů a s opatřením k jejich nápravě (např.: porost přesahující na veřejnou komunikaci, zábor veřejného prostranství apod.).

Městská policie dohlíží na dodržování pravidel:

 • v oblasti veřejného pořádku (např.: rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, černé skládky, zakázané stanování, táboření na veřejné zeleni apod.)

 • v oblasti ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (např.: zjistí-li občan prodej alkoholu mladistvým v restauračním či obdobném zařízení apod.)

 • v oblasti ochrany majetku (např.: drobné krádeže v obchodech a jinde, kdy částka nepřesahuje 5.000,- Kč)

 • v oblasti dopravy (např.: veškeré neoprávněné parkování vozidel, místní úprava komunikace „jednosměrný provoz, zákaz vjezdu“ apod.).

Strážníci mají za určitých okolností tato oprávnění:

 • požadovat prokázání totožnosti

 • požadovat vysvětlení

 • předvést osobu

 • oprávnění zakázat vstup na určená místa

 • oprávnění odejmout věc

 • oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz