www.praha6.cz
email

Další obyvatelka Prahy 6 oslavila významné jubileum

Anna Mišáková z Prahy 6 oslavila v lednu 100. narozeniny.

 


 S obyvatelkou Domova sv. Karla Boromejského se setkal na oslavě u příbuzných v Bubenči též starosta Tomáš Chalupa, který jí popřál pevné zdraví a spokojený život.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz