www.praha6.cz
email

Tančírna v Domě Armády již nebude

Na Vítězném náměstí pokračuje rekonstrukce Domu Armády Praha, která byla zahájena v loňském roce. Dokončena by měla být v polovině roku, plynule na ní naváže rekonstrukce sousední budovy Generálního štábu, která by se měla protáhnout do roku 2009. Obě budovy jsou majetkem ministerstva obrany.

Restaurace, tančírna ani obchod komerčního využití přízemí se nepočítá,“ sdělil Jan Pejšek z tiskového oddělení ministerstva. V budově Domu armády se buduje gastrocentrum pro stravování téměř 600 osob a několik víceúčelových sálů na bázi kina Evropa. Část objektu přestaví ministerstvo na ubytovnu hotelového typu. „Pro účastníky každodenních pracovních jednání, odborníky z ČR i zemí NATO je často nutné zajistit ubytování,“ vysvětluje Pejšek.

V budoucnu tak bude Dům armády využíván prioritně pro pracovní a reprezentativní potřeby ministerstva. „Předpokládá se, že civilní veřejnost bude v omezené míře využívat služby gastrocentra. V přízemí se také uvažuje o zřízení čistírny oděvů, která v lokalitě chybí,“ uvedl Pejšek.

Parkování vojenských aut je zajištěno v objektu kasáren gen. Píky a ani po dokončení rekonstrukce se nepočítá s rozsáhlejším využitím ulic kolem štábu pro služební účely ministerstva. Lidé budou smět v okolí budov parkovat podobně jako v minulých letech.

M. Skokanová

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz