www.praha6.cz
email

Den sociálních služeb přiblížil veřejnosti služby organizací

V prosinci se uskutečnil v příjemném prostředí Domu s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici Den sociálních služeb, který se konal v rámci Komunitního plánování sociálních služeb v Praze 6. Akce se zúčastnili zástupci ÚMČ Praha 6 a patnáct organizací poskytujících sociální služby, které představily veřejnosti svoji činnost.


Nový radní pro sociální otázky Jan Holický vyzdvihl potřebnost podobných setkání a dobrého informování veřejnosti vzhledem ke změnám souvisejícím s novým zákonem o sociálních službách. Od 1. ledna platí jiný systém sociálních dávek, za které si občané budou nakupovat sociální služby podle své potřeby a výběru sami, proto je nutné, aby byli seznámeni s nabídkou těchto služeb. Vyjádřil naději, že se podobné akce budou v budoucnu opakovat. Přínosem Dne sociálních služeb bylo i navázání kontaktů mezi poskytovateli služeb, které by do budoucna mohlo vést ke zlepšení spolupráce na poli sociálních služeb.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz