www.praha6.cz
email

Děti darovaly hračky opuštěným

V předvánoční době pořádá každoročně Český rozhlas sbírku hraček pro děti z dětských domovů a děti handicapované pod názvem Daruj hračku s Českým rozhlasem.


Do akce se zapojili i žáci ZŠ Petřiny–sever a shromáždili velké množství opravdu pěkných věcí. Hračky přinášely hlavně mladší děti a nutno říci, že vše bylo zachovalé, čisté a mnohé věci nové. Sbírková akce trvala týden a poté bylo do budovy rozhlasu odvezeno na 150 plyšáků, 26 panenek, přes 50 autíček a mechanických hraček, obrázkové knížky, dále různé stavebnice a hry, ale také menší sportovní potřeby a další drobnosti. Na otázku, proč děti hračku dávají, zněla většinou odpověď: „Chci udělat někomu radost nebo chci, aby se z mých hraček děti radovaly a hrály si s nimi.“

Většina základních škol pořádala před svátky Jarmarky, kde si rodiče školáků mohli zakoupit krásné vánoční dekorace, za které by se nemuseli stydět skuteční trhovci. Školní akce tak nahrazují chybějící městské vánoční trhy v Dejvicích. Školy obvykle peníze z jarmarků věnují na charitu nebo do vybavení školy. ‘


 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz