www.praha6.cz
email

Neobvyklé divadlo

Neobvyklé divadlo se naskytlo v prosinci kolemjdoucím na Flemingově náměstí v Dejvicích. Plameny hořícího plynu sahaly až 4 metry vysoko.


Požár vznikl, když dělníci napojovali na plynovod přípojku. „Oheň jsme nechali hořet. Nikoho neohrožoval a měli jsme ho pod kontrolou,“ řekl po akci šéf hasičů Jan Havrda. „Kdybychom plameny uhasili, plyn by unikal do okolí a hrozil by výbuch,“ podotkl. Hasiči jen ochlazovali nejbližší fasádu vzdálenou asi deset metrů od ohně. Plynařům trvalo poměrně dlouho, než přívod plynu uzavřeli. Podle nich byl plyn veden starým potrubím z roku 1928, které je bez uzávěrů. Museli se proto prokopat k navazujícímu novějšímu plynovodu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz