www.praha6.cz
email

V Písecké bráně zazní Rybova mše

Slavná vánoční mše Jakuba Jana Ryby zazní na Boží hod v Písecké bráně. Mimořádné představení sólistů Národního divadla a Státní opery Praha doprovodí sbor Vox Pragae. Orchestr Praga Sinfonietta bude dirigovat Miriam Němcová.

 

„Jde o náš první vánoční koncert, ze kterého bychom si přáli udělat tradici,“ říká provozovatel brány Petr Mändl. Na koncert, který se uskuteční 25. prosince od 18 hodin, je pro všechny vstup zdarma.

Ještě předtím, než se v Písecké bráně začnou slavit Vánoce, navštívil tam děti Mikuláš, čert a anděl. Ty hodné si přišly pro odměnu a sladkosti, zlobivé pro uhlí a jenom díky slibům a říkankám se vyhnuly strkání do pytlů. Na závěr se všichni pobavili při diskotéce. Rodiče se za celoroční trpělivost se svými ratolestmi odměnili svařákem, dětem se nalévala horká čokoláda. Mikuláš přišel do Písecké brány podruhé, již vloni se akce velmi vydařila a letos o ní byl ještě větší zájem.

Malé vánoční zpívání mají v bráně 12. 12. od 17 hodin připravené děti z mateřské školy Tychonova, které přijdou zazpívat vánoční písně a koledy. Od 16. prosince pak budou zdi Písecké brány patřit výstavě Forum ruských malířů Post Red. Expozice sdružuje ruské malíře žijicí v Praze, absolventy různých škol bývalého Sovětského svazu, z Kyjevu, Moskvy a Petrohradu.

Na přelomu roku si lidé mohou v bráně prohlédnout všechny návrhy zařazené do výtvarné soutěže o výslednou podobu vodních kaskád na náměstí Kafkova – Wuchterlova, jehož rekonstrukci plánuje radnice v příštím roce. Návrhy budou vystaveny od 29. prosince do 9. ledna, včetně vítězného modelu s koňmi od Michala Gabriela. V prosinci probíhá tatáž výstava ve 4. patře budovy radnice.Celý prosinec budou v kavárně Písecké brány připraveny vánoční speciality – svařák, punč a vánoční pečivo. Kavárna otevřena denně od 13 do 20 hodin.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz