www.praha6.cz
email

Nájemci obecních bytů mohou měnit

Městská část již potřetí nabízí k výměně volné byty, které mohou získat nájemci obecních bytů. Radnice již dříve rozhodla, že umožní občanům Prahy 6, kteří žijí v obecních bytech v domech, které nejsou určeny k prodeji, výměnu za menší volné byty v domech, které jdou do privatizace a byt si bude možné později koupit.

Momentálně je v nabídce necelých třicet bytů. Prohlídky bytů velikostí převážně 1+1 nabízejí jednotlivé správní firmy. Seznam volných bytů je k dispozici na www.praha6.cz nebo na úřední desce.

„Výměny bytů proběhnou bez jakýchkoliv finančních kompenzací. Podmínkou je vrácení stávajícího prázdného bytu do dispozice městské části Praha 6,“ říká k tomu vedoucí odboru správy majetku Václav Pátek. Volné byty určené k výměnám nebudou opravovány, nový nájemce si byt upraví vlastním nákladem. Výměny se nevztahují na právnické osoby a cizince. Vyloučeni jsou i nájemci, kteří získali nájem bytu ze sociálních důvodů, dlužníci nebo ti, s nimiž se městská část soudí o zrušení nájmu.

V případě vážného zájmu uchazeči vyplní formulář „Žádosti o pronájem jiného bytu…“, který je k dispozici v informační kanceláři úřadu nebo na internetových stránkách, a doručí včetně všech požadovaných příloh do podatelny úřadu nejpozději do 13. 12. 2006.

Podrobné informace sdělují pracovníci odboru správy obecního majetku tel. č. 220 189 304 – 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz