www.praha6.cz
email

Zúžení Patočkovy řidiči neberou vážně

Nebezpečný přechod u křižovatky Patočkovy a Bělohorské bude mít semafor již od začátku ledna. Ještě před tím, než bude semafor stát, nechal magistrát vozovku zúžit na jeden jízdní pruh. Dopravu před přechodem tak omezují příčné bílé pruhy, které svádí auta do jedné poloviny.

K provizornímu řešení sáhl magistrát po té, co se před měsícem stala přímo na přechodu tragická nehoda, při které zemřel sedmiletý školák.

Někteří řidiči si však z omezení nic nedělají a dál jezdí v obou pruzích tak, jak byli zvyklí. „To, že řidiči přejíždějí přes pruhy, je fakt, kterého se všichni bojíme. Bohužel je pravda, že míra respektu k silničním pravidlům je u mnohých řidičů velmi malá,“ podotkl Tomáš Chalupa, který slíbil, že na místo bude častěji posílat městské strážníky.

Nicméně se opět potvrzuje skutečnost, že bezpečnost na silnicích záleží hlavně na lidech. „Pokud nerespektují předpisy, je jakákoliv snaha marná,“ říká vedoucí odboru dopravy Dana Charvátová.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz