www.praha6.cz
email

Nová ulice se jmenuje

V Liboci mají novou ulici. Její název připomíná slavné holandské pevnostní město Naarden a zároveň místo, kde je pochován J. A. Komenský.

„Je to poměrně zvláštnost, když se v dostavěné městské části, jakou je Praha 6, pojmenovává úplně nová ulice,“ řekl starosta Tomáš Chalupa při křtu Naardenské ulice v Liboci. Slavnosti se jako host zúčastnil i starosta města Naarden J. Peter Rehwinkel a nově jmenovaný velvyslanec Nizozemského království v Praze J. Lucas Van Hoorn. Nová ulice vznikla výstavbou bytového komplexu mezi libockým rybníkem a železniční tratí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz